Ergoterapeut

Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup søger snarest muligt en ergoterapeut til en fast stilling. Du skal have lyst til at arbejde med neurorehabilitering og være en del af det tværfaglige team omkring de enkelte borgere.
 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer eller efter aftale, primært i dagvagter på hverdage, med en ugentlig aftenvagt til klokken 20.00. Tiltrædelse snarest eller den 1. oktober 2020.

Dine primære arbejdsopgaver:
Tæt tværfagligt samarbejde omkring borgerens rehabilitering, herunder indgå i daglig morgen-ADL og genoptræning af færdigheder over døgnet.
 
Undersøgelse, træning og behandling af voksne med erhvervet hjerneskade. Dokumentation af arbejdet, herunder medvirke til opstilling af rehabiliteringsplan, udarbejdelse af tværfaglig status og neuropædagogiske strategier.
 
 
Vi ønsker en ergoterapeut der har:
 
  • erfaring indenfor specialet og med ønske om at udvikle egne kompetencer.
  • kendskab eller erfaring med relevante undersøgelses- og behandlingsværktøjer ifht. ABC-konceptet, AMPS og MOCA.
  • evne til at arbejde målrettet og tålmodigt med øje for borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder/rehabiliteringsbehov.
  • evne og lyst til at være en del af det interdisciplinære samarbejde omkring den enkelte borger.
  • stærke sociale kompetencer, en anerkendende tilgang og en positiv indstilling til arbejdet og nye udfordringer.
  • ansvarsbevidsthed og samarbejdsorientering såvel monofagligt som tværfagligt, og som er personligt og fagligt velfunderet samt prioriterer dokumentation.
   
Vi tilbyder:
 
  • en dynamisk arbejdsplads med fokus på trivsel og meningsfuld udvikling.
  • gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
  • et udviklende samarbejde med engagerede kolleger og samarbejdspartnere.
  • stor grad af medindflydelse og medbestemmelse.
 
Om os:
Neurorehabilitering Toftegården er et specialiseret rehabiliteringstilbud målrettet voksne med komplekse følger af erhvervet hjerneskade. Der er 5 midlertidige neurorehabiliteringspladser, et botilbud for 8 borgere samt et pædagogisk dagtilbud for borgere i Viborg kommune med erhvervet hjerneskade.
 
På Neurorehabilitering Toftegården er rehabiliteringsindsatsen organiseret i tæt koordineret teambaseret, interdisciplinært samarbejde, hvor faggrupperne planlægger, prioriterer, beskriver, revurderer og justerer rehabiliteringsindsatsen i fællesskab og arbejder mod fælles mål – i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende.
 
Ud fra et neuropædagogisk fundament er der fokus på at støtte borgeren til at leve et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv, trods omfattende aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger.

Som medarbejder på Neurorehabilitering Toftegården bliver du en del af en personalegruppe bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejerske, SOSU-personaler og socialpædagoger. Der er tilknyttet neuropsykolog til afdelingen, og der er løbende supervision. Afdelingen samarbejder med CKU omkring logopæd, syn- og pårørendetilbud.
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Christina Dall Christensen telefon 22 51 34 01 eller centerleder Anni Søby Rasmussen på telefon 87 87 62 96.
 
 Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 25. august 2020.