Frontmedarbejder

Frontmedarbejder til Rusmiddelcenter Viborg

Vi søger ny kollega til frontmedarbejderne på Rusmiddelcenter Viborg

Kort om os:

Frontteamet/sekretariatet består af 4 medarbejdere, som løser borgerrettede og administrative opgaver. Hverdagen er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med skiftende tempo og opgaver, da teamet spiller en helt central rolle for de øvrige medarbejdere på Rusmiddelcenteret. Dette da der her varetages opgaver i form af borgerhenvendelser samt henvendelser fra samarbejdspartnere og de øvrige medarbejdere i huset – både telefonisk og i form af personligt fremmøde, men også opgaver af rent administrativ karakter såsom indberetning af løn, ferie, varebestilling mv.
Teamet står foran en proces, hvor der skal kigges på optimering af opgaveløsningen samt fordeling af ansvarsområder ift. dette, hvorfor der er mulighed for, at du som ny kollega får indflydelse på dette.

Kort om Rusmiddelcenter Viborg:
Rusmiddelcenter Viborg arbejder på grundlag af serviceloven §101, 104, 107 og sundhedsloven § 141, 142 og dækker Viborg Kommune. Rusmiddelcenter Viborg består af 30 ansatte fordelt på forskellige faggrupper, som er organiseret i 4 selvstyrende teams – sekretariat/front – substitutionsbehandling/Dagtilbud – stof – alkohol, der refererer til et ledelsesteam på Rusmiddelcenter Viborg.
Vi er en tværfaglig organisation, der arbejder ud fra en anerkendende tilgang overfor vores borgere og vores kollegaer med fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø.
Vi arbejder med udgangspunkt i Viborg Kommunes vision om at skabe ”øget sammenhæng for borgeren”.
 
 Dine arbejdsopgaver:
 • Vil være en kombination af borgerrettede og administrative opgaver. Eksempler på opgaver kunne være;
 • Varetage telefonomstillingen sammen med de øvrige kollegaer i teamet
 • tage imod nye henvendelser fra borgere både telefonisk og ved personligt fremmøde – dvs. have den indledende snak med borgerne samt udføre administrative opgaver i forbindelse med indskrivning
 • Bestilling og indkøb af varer
 • Ajourføring af Rusmiddelcenterets hjemmeside
 • Indberetning af løn, ferie, fleks og sygdom mv. i diverse it-systemer

Din profil:   
 • Har en relationsorienteret tilgang
 • Har erfaring med at arbejde professionelt i mødet med mennesker i udsatte positioner både personlige og telefoniske henvendelser – erfaring fra misbrugsbehandlingsområdet er klart en fordel
 • Er afklaret omkring de udfordringer, der kan være ift. den konkrete målgruppe, som Rusmiddelcentret arbejder med – herunder være afklaret med at borgerne, når du tager imod dem, må forventes at kunne være abstinente eller rusmiddelpåvirkede
 • Har erfaring med og er skarp i administrative opgaver som f.eks. bestilling af varer, indberetninger i kommunale it-systemer mv.
 • Er god til at systematisere og strukturere din arbejdsdag og dine opgaver
 • Trives i en omskiftelig hverdag med en kombination af både faste opgaver og ad hoc-opgaver


Vi tilbyder:
 • En afdeling med et fagligt engageret og fleksibelt personale
 • En alsidig hverdag på en tværfaglig og innovativ arbejdsplads
 • Arbejdsmiljø med fokus på trivsel og effektivitet
 • Mulighed for flextid
 • Faglig sparring på tværs af teams   
Find mere info, se vores hjemmeside www.rusmiddelcenterviborg.dk
 
Løn- og ansættelsesforhold:
 • Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 • Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. oktober 2020
 • Stillingen er på 25 timer
 • Forud for en evt. ansættelse skal der foreligge straffeattest  
 • Der udstedes ikke frigørelsesattest

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34/35

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Rusmiddelcenteret på
telefon 87 87 75 75 i tidsrummet 12-13 tirsdag – torsdag.
I ugerne 30 og 31 skal du spørge efter specialist Lone Troelsen Frederiksen og i uge 32 skal du spørge efter afdelingsleder Jan Kristensen.