Assistent - barselsvikar

Til Sekretariatet i Børn & Unge søger vi pr. 1. oktober 2020 eller med tiltrædelse snarest muligt en dygtig assistent til et barselsvikariat. Stilling er på 37 timer og varer til 1. oktober 2021.
Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom. Du trives med kontakt til borgere, dagtilbud og skoler, og du har lyst til samarbejde og sparring med dine kolleger i teamet og centrale og decentrale samarbejdspartnere.
 
De primære arbejdsopgaver forventes at være indenfor følgende hovedområder:
 • Løn- og personaleopgaver på dagtilbud, primært i forhold til børnehuse og dagplejen
 • Administrative opgaver indenfor dagtilbudsområdet i forbindelse med den daglige drift, eksempelvis kontering samt godtgørelse af kontantudlæg
 • Hjemmesideredigering for dagplejen
 • Lønopgaver på skoleområdet i forhold til skoleledere og herunder godtgørelse af kørsel
 • Afregning af praktikvejlederhonorar på skoleområdet
 
Det må forventes, at stillingsindholdet over tid kan blive justeret og tilpasset efter faktuelle behov.


Personlige egenskaber:
 • Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom
 • Du har erfaring med løn- og personaleopgaver og håndtering af regninger. Vi arbejder i SD og Prisme
 • Du har gode kommunikationsevner
 • Du tager både selvstændigt ansvar for opgaveløsningen og har gode samarbejdsevner
 • Du kan håndtere at have mange bolde i luften på én gang
 • Du har en positiv tilgang til opgaverne, har humor og bidrager til det sociale fællesskab
 • Du har gåpåmod og en engageret indstilling

Vi kan tilbyde: 
 • Arbejde i en værdibaseret organisation, hvor vores fire personalepolitiske værdier mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod ikke er noget, vi siger, men noget vi mener og efterlever
 • En spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer
 • En kreds af gode og engagerede kolleger, der står klar til at tage godt imod dig 
 • Aflønning efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i kvalifikationer og erfaring.
   
Sekretariatet er fysisk placeret på Viborg Rådhus og er en afdeling i Børn & Unge bestående af ca. 50 medarbejdere. Vi er organiseret i fire team, og du vil blive en del af Driftsteam 2 med reference til teamlederen.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. august 2020.
Der indhentes referencer på den kandidat, der påtænkes ansat.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Annemette Kjærulff Carril på tlf.nr. 87 87 10 09 (undtaget i uge 30 og 31) eller tillidsrepræsentant Sabrina Rettig Kjærulff på tlf.nr. 87 87 10 78 (undtaget i uge 29-31).