Assistent

Til Sekretariatet i Børn & Unge søger vi pr. 1. oktober 2020 eller med tiltrædelse snarest muligt en dygtig assistent til en stilling på 37 timer.
Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom. Du trives med kontakt til borgere, dagtilbud og skoler, og du har lyst til samarbejde og sparring med dine kolleger i teamet og centrale og decentrale samarbejdspartnere.
 
De primære arbejdsopgaver forventes at være indenfor følgende hovedområder:
 
 • Pladsanvisning
 • Sekretær for visitationsudvalget
 • Kontering af regninger på mellemkommunale elever og budgetopfølgning herpå
 • Administration af private institutioner eksempelvis driftstilskud
 
Ideelt set har du erfaring med pladsanvisning. Vi arbejder med pladsanvisningssystemet NemPlads, hvor forældrene selv booker en daginstitutionsplads til deres barn. Du vil derfor skulle vejlede de forældre, som har brug for hjælp. Samtidig er dialogen med daginstitutionerne om at finde det rette pasningstilbud en vigtig del af dit job som pladsanviser.
 
Du skal være sekretær for visitationsudvalget på dagtilbud og skoler og løse administrative opgaver omkring indstilling til specialpædagogisk bistand. Den primære opgave er at samle materiale til dagsorden og sende afgørelser ud efter møderne. Opgaven løses i samarbejde med en kollega. Samtidig betaler du regninger for mellemkommunale elever og laver budgetopfølgning.
 
Det må forventes, at stillingsindholdet over tid kan blive justeret og tilpasset efter faktuelle behov.

Personlige egenskaber:
 • Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom
 • Det er en fordel, at du har erfaring med og viden om ovennævnte arbejdsopgaver
 • Du har gode kommunikationsevner og kan etablere den gode borgerkontakt
 • Du tager både selvstændigt ansvar for opgaveløsningen og har gode samarbejdsevner
 • Du har flair for IT
 • Du kan håndtere at have mange bolde i luften på én gang
 • Du har en positiv tilgang til opgaverne, har humor og bidrager til det sociale fællesskab
 • Du har gåpåmod og en engageret indstilling
 
Vi kan tilbyde: 
 • Arbejde i en værdibaseret organisation, hvor vores fire personalepolitiske værdier mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod ikke er noget, vi siger, men noget vi mener og efterlever
 • En spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer
 • En kreds af gode og engagerede kolleger, der står klar til at tage godt imod dig 
 • Aflønning efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i kvalifikationer og erfaring
   
Sekretariatet er fysisk placeret på Viborg Rådhus og er en afdeling i Børn & Unge bestående af ca. 50 medarbejdere. Vi er organiseret i fire team, og du vil blive en del af Driftsteam 2 med reference til teamlederen.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 25. august 2020.
Der indhentes referencer på den kandidat, der påtænkes ansat.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Annemette Kjærulff Carril på tlf.nr. 87 87 10 09 (undtaget i uge 30 og 31) eller tillidsrepræsentant Sabrina Rettig Kjærulff på tlf.nr.  87 87 10 78 (undtaget i uge 29-31).