Pædagog eller pædagogisk assistent

pædagog eller pædagogisk assistent til børnehus med både vuggestue og børnehave. Det kan forventes at blive timer i begge afdelinger.

Møldrup Børnehus, område Nord, Viborg
Søger 1 pædagog eller pædagogisk assistent.
 
Fast stilling på 29 timer/uge. 
 
Ansættelsessamtalerne forventes afviklet: Mandag den 17. august fra kl. 15.00
 
Møldrup Børnehus er en del af dagtilbud - område Nord. Området dækker Viborg Vestby, Løgstrup og den Nordlige del af Viborg Kommune. I området samarbejder lederne omkring fælles mål og retning for dagtilbuddene, herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for medarbejderne.
 
Møldrup Børnehus er fra 2014. Vi har både børnehave og vuggestue under samme tag, og det kan forventes, at der bliver timer både i vuggestuen og børnehaven.
Naturbørnehaven Hejlskovgaard hører vi også sammen med og der samarbejdes personalemæssigt ved sygdom, ferier o. l.  Der er ligeledes samarbejde på tværs, specielt omkring de ældste børn, og vi besøger hinanden ved forskellige lejligheder.
 
Møldrup Børnehus:
 • er en arbejdsplads i stadig faglig udvikling.
 • har frokostordning, hvor børnene har mulighed for at se og deltage i en del af madlavningen.
 • er aldersopdelt i basisgrupper.
 • har forskellige tur muligheder i lokalområdet, som vi benytter os af.  Fx skov, legeplads, sportsplads…
 • samarbejder med Møldrup Skole, der er vores nabo.
 • Arbejder efter Marte Meo principperne
   
Vi forventer at du:
 • Er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.
 • Er fagligt nysgerrig, engageret og fleksibel.
 • Kan reflektere over praksis sammen med dine kolleger.
 • Har humor og kan se det positive hos det enkelte menneske.
 • Har øje for det enkelte barn og den samlede børnegruppe.
 • Aktivt deltager i det pædagogiske samarbejde.
 • I et samarbejde kan lave handleplaner, udmønte og evaluere dem.
 • Betragter forældresamarbejdet som en vigtig del af det pædagogiske arbejde.
 
For yderligere oplysninger kontakt Børnehusleder Anja Øster: Telefon 51 49 08 80.
Åbent hus: Torsdag den 6. august kl. 17.00
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.