Sygeplejeske eller SOSU-assistent - genopslag

For at udvide ansøger feltet genopslår vi stillingen som Sygeplejerske eller SOSU-assistent ved Specialbørnehaven Nørrehus på 30-37 timer med ansættelsesdato den 1. oktober 2020.

Specialbørnehaven Nørrehus er Viborg kommunes § 32 specialtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte til udvikling samt en tværfaglig indsats.

I vores fagligt stærke dagtilbud arbejder vi med børn fra 0-6 år. Den faglighed, som børn og familier tilbydes, har afsæt i den neuro pædagogiske tilgang.

Fokus på barnet
Vores mål i Nørrehus er at skabe trivsel for det enkelte barn, samtidig med at vi hjælper barnet med at udnytte sit fulde udviklingspotentiale. Vi forventer, at du er nysgerrig i din måde at møde barnet på, og at du er undersøgende på, hvad det enkelte barn har brug for. Vi udarbejder individuelle handleplaner og opstiller mål/delmål i samarbejde med forældrene i forhold til det enkelte barn.

Stærke som team
Husets pædagoger er opdelt i 3 teams. Målet med teamsamarbejdet er at gøre os dygtige sammen, og mindre sårbare når vi bruger hinandens forskelligheder og styrker. Vi arbejder fortløbende med at højne kvaliteten og fagligheden, så vi hele tiden er i stand til at matche de opgaver, vi skal løse på bedst tænkelig måde. Derfor forventer vi, at du byder ind med din erfaring og dine specifikke kompetencer, som sundhedsfaglig person og på den måde bidrager til vores samarbejde og til at udvikle vores arbejdsplads til gavn og glæde for børn og familier.

Vi forventer at du:
 • er uddannet sygeplejerske eller SOSU-assistent. Gerne med pædagogisk erfaring.
 • er fagligt interesseret, og at du er indstillet på hele tiden at videreudvikle din viden med det, som opgaven kalder på.
 • kan se det pædagogiske og det sundhedsfaglige område komplementere hinanden.
 • deltager i det pædagogiske arbejde og understøtter det med din sundhedsfaglige viden.
 • bliver bindeled mellem Nørrehus og Regionshospitalet Viborgs børneafdeling og andre sundhedsfaglige instanser.
 • bliver medicin ansvarlig.
 • kan vejlede personale og forældre i sundhedsfaglige spørgsmål omkring børnene.
 • er psykisk robust og tør tage ansvar i svære situationer.
 • er i stand til at forstå, yde omsorg og rumme meget udfordrede børn og familier.
 • er god til at formulere dig i forhold til børnenes behov i skrift og tale.
 • er god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde i et team på samme tid, og at du kan se værdien og nødvendigheden af begge dele. Herunder at være koordinerende sygeplejerske for enkelte børn.

Vi kan tilbyde:
 • En børnehave med høj grad af medinddragelse og indflydelse.
 • En meget engageret personalegruppe med høj faglighed.
 • Faglig sparring af tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Et tæt og godt forældresamarbejde

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Leder Winnie Sørensen på tlf. 22 44 36 30.

Der afholdes informationsmøde den 18. august, kl. 16.30- 17.30. Tilmelding til mødet hos Winnie Sørensen fra uge 32.

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde samtaler den 26. august 2020.