Konsulent

- med stærke formidlingsevner og projektlederkompetencer

Har du organisatorisk tæft og evne til at arbejde på tværs af en stor organisation? Formulerer du dig kort, præcist og med et skarpt blik for modtageren? Kan du skabe et organisatorisk overblik og bidrage til fremdrift i projekter og processer ?  Forstår du at understøtte en ledergruppe? Så er du måske vores nye kollega i Personale og Organisation i Viborg Kommune.

Om stillingen og opgaverne
Som konsulent og projektleder i Personale og Organisation er dine primære opgaver:
 • Sekretariatsfunktion for vores Hoved-MED-udvalg. Du bruger dit gode overblik, din organisatoriske tæft og stærke formidlingsevner, når du arbejder med relevante punkter til dagsordener, planlægger møder, skriver referater og
  understøtter forskellige udvalg under Hoved-MED.
 • Understøtte ledergruppen. Du understøtter, koordinerer og tilrettelægger gode
  processer i relation til konkrete sager, og du arbejder hurtigt, selvstændigt og
  struktureret med sagsfremstillinger, dagsordener og referater til diverse
  mødefora. Du kommer generelt til at bruge din evne til at bidrage med
  ledelsesunderstøttelse.
 • Derudover forventes du at agere projektleder på generelle og større projekter i Personale og Organisation.
 • Ad hoc administrative opgaver. Herunder indgå i øvrige udviklingsopgaver
  sammen med kolleger i Personale og Organisation.

Der vil altid være en vekselvirkning mellem de forskellige opgaver. Opgavernes vægtning set i forhold til hinanden vil variere, men det er vigtigt, at du kan mestre flere opgaver på samme tid.

Om dig
Du er generalist, kender (helst) den kommunale organisation og er klar til at gribe en bred vifte af opgaver, som hele tiden udvikler sig.

Du både opsøger og tilbyder faglig sparring som en naturlig del af din arbejdsdag, og du ser det som en forudsætning for at lykkes med opgaverne. Faktisk er du vild med den dynamik, et vellykket samarbejde kan give, og du gør dig umage med at lade den gode energi smitte.

Du bruger din organisatoriske tæft til at navigere smidigt og sikkert i de forskellige sammenhænge, du møder. Du er stærk til at bygge og vedligeholde relationer, og du henter næring i at skabe fremdrift i projekter og processer.

Du ved, at dagligdagen kan byde på modsatrettede krav og forventninger, der skal balanceres – og du formår at bevare din fleksible og positive tilgang, også når opgaverne driller eller kræver en ekstra indsats.

Som fagperson har du:
 • En relevant kandidatuddannelse – f.eks. cand.scient.pol., cand.scient.adm.,
  cand.com. eller lignende
 • Erfaring med at betjene ledelse og/ eller samarbejdsorganer – gerne i en kommune
 • Erfaring med brugerrejser og solid målgruppeforståelse
 • Dokumenteret erfaring med projektledelse
 • Et præcist, fejlfrit og nuanceret skriftligt sprog
 • En metodisk og struktureret tilgang i opgaveløsningen
 • Evnen til at overskue mange informationer, trække det væsentligste frem og
  servere en maggiterning, der rammer målgruppen

Din funktion udvikler sig løbende i tæt samarbejde med kollegaer og ledergruppen, og derfor forventer vi, at du er nysgerrig på såvel dine kollegaer og vores samlede vifte af opgaver.

Som menneske er du:
 • Dygtig til at bygge og vedligeholde relationer
 • Nysgerrig og imødekommende af natur
 • Stærk i dialogen på alle niveauer i organisationen

Om os
I Personale og Organisation arbejder vi for at understøtte Viborg Kommunes ca. 350 ledere i at udøve god ledelse og omkring 7.500 medarbejderes adgang til inddragelse, kompetenceudvikling, et godt arbejdsmiljø, løn og rettigheder. De tre grundpiller for samarbejdet i Viborg Kommune er Ledelsesgrundlaget, de personalepolitiske værdier og MED-aftalen. Se mere her.

Vi er 34 medarbejdere fordelt på to afdelinger: HR og Arbejdsmiljø og Løn og Personale, der samlet understøtter organisationen med højtspecialiseret viden og udviklingsprocesser inden for hele HR-spektret.

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver – fra ledelsesudvikling og arbejdsmiljø til (løn-)administration, forhandling, analyse og jura.

Du bliver en del af en arbejdsplads med de mange udviklingsmuligheder, der ligger i at være en del af et tværfagligt miljø, og du får rig mulighed for at tanke op både fagligt og socialt.

Vi brænder for det, vi laver, og vi er ambitiøse i forhold til hele tiden at gøre det bedre.
Vores omgangstone er uhøjtidelig, og vi kan godt li’ at grine sammen.

Organisatorisk vil du være placeret i HR og Arbejdsmiljø. Opgaveløsningen i det daglige foregår med faglig reference til alle i ledergruppen, som består af afdelingslederne for HR og Arbejdsmiljø, Løn og Personale og Chefen for Personale og Organisation.

Har du spørgsmål til jobbet og opgaverne, kan du kontakte chef for Personale og Organisation Hanne Jansfort på telefon 93 59 80 45 fra mandag den 27. juli.

Løn og ansættelse
Pr. 1. oktober 2020, 37 timer ugentligt.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaringer.

Frist og samtaler
Ansøgningsfrist er den 18. august 2020
Vi forventer at afholde første runde samtaler den 21. august 2020, og en eventuel anden runde samtaler den 25. august 2020.