Socialrådgiver/socialformidler

Socialrådgiver/socialformidler til Team Front og kontanthjælp i Jobcenter Viborg

Vi søger to dygtige beskæftigelsesfaglige medarbejdere til målgruppen af aktivitetsparate over 30 år på kontanthjælpsområdet.

I Viborg kommune er vi i fuld gang med at omlægge vores beskæftigelsesindsats. Vi er bekræftet i, at de bedste resultater nås gennem ”en arbejdspladsbaseret indsats” med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.
Derfor samler vi flest mulig funktioner på én og samme medarbejder, der foruden myndighed også varetager lettere funktioner som jobkonsulent, coach og mentorlignende funktioner under betegnelsen ”beskæftigelsesfaglig medarbejder”.

Til de stillinger, som vi søger medarbejdere til, vil opgaven være det social- og beskæftigelsesfaglige set-up omkring en arbejdspladsbaseret indsats i form af virksomhedspraktik og/eller job med mulighed for samarbejde med en jobkonsulent med henblik på selvforsørgelse. Vi har troen på borgeren, og at vi i et tæt samarbejde lykkes med målet om selvforsørgelse. 

Formålet er hurtigere og bedre resultater, og frem for alt, at borgeren oplever en overskuelig og sammenhængende indsats uden at skulle forholde sig til flere professionelle end højst nødvendigt.

Viborg Kommune har Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod som sine grundlæggende værdier, og det er inden for denne ramme, vi prøver at sætte nye normer for en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum, de lokale arbejdspladser redskabet og arbejdsmarkedsområdets koordinering er det, der får indsatsen til at lykkes.

I Team Front og Kontanthjælp er der i alt 27 medarbejdere, hvoraf 4 er ansat i Fronten.
I hele afdelingen Job- og Helhedsindsats er der ca. 120 medarbejdere fordelt på forskellige teams.
 
Arbejdsområdet omfatter:
 • Tæt opfølgning, coaching og udførelse af myndighedsarbejde, så flere kontanthjælpsmodtagere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Varetagelse af de 4 funktioner som udgør basisindsatsen til borgerne efter ”mindsteindgrebs-princippet” med henblik på afklaring og udvikling til job eller uddannelse. Dog er der tilknyttet jobkonsulenter til etablering af den virksomhedsrettede indsats.
 • Foretage vurderinger efter et helhedsorienteret perspektiv, således at de indsatser, der er iværksat i samarbejde med borgeren løbende justeres og tilpasses for at sikre progression i retning af job eller uddannelse.
 • Et bredt tværfagligt samarbejde på tværs af afdelingen med bl.a. jobkonsulenter, læger og andre forvaltninger i kommunen.

Vi forventer, at du:
 • Tror på at målgruppen med den rette støtte kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Har relevant uddannelse og/eller erfaring som socialrådgiver/socialformidler
 • Erfaring med myndighedsarbejde og gerne erfaring med målgruppen
 • Er målrettet, har blik for helheden og fokus på progression, hvor målet er tilknytning til arbejdsmarkedet i form af job.
 • Kan og vil arbejde med en coachende tilgang og tror på, at samtalen og den arbejdspladsbaserede indsats kan flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet
 • Kan mestre at være serviceminded, fleksibel og resultatorienteret.
 • Kan sætte fokus på udvikling, ressourcer og potentialer.  
 • Kan arbejde selvstændigt, være omstillingsparat og struktureret.
 • Kan trives i en omskiftelig hverdag, hvor opgaverne løbende forandrer sig.
 • Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og har et godt humør.
 • Erfaring som mødeleder på Rehabiliteringsteamet kan være en fordel.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en afdeling, som er i gang med en proces med kompetenceudvikling og som arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Stor frihed til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats.
 • Tværgående samarbejde på tværs af arbejdsmarkedsområdet.  
 • Introduktionsprogram, løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Et team af dygtige og engagerede kollegaer og et godt arbejdsmiljø.
 • Flekstidsordning.
 • En løn og ansættelsesvilkår, der bliver fastsat efter gældende overenskomst HK/DS, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 18. august kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt i uge 35 og 36.

Få mere at vide om stillingen
 • For spørgsmål eller yderligere uddybning af stillingerne kan teamleder Line Rytter kontaktes på telefonnummer 8787 4118 efter den 2. august 2020.