Ledige job hos Viborg Kommune

Her kan du finde alle aktuelle job hos Viborg Kommune

Administration Medarbejdere inden for it, kommunikation, økonomi, indkøb m.fl.

Beskæftigelse, vejledning og sagsbehandling Socialrådgiver, familierådgiver, jobkonsulent, socialformidler, PPR, UU-vejleder m.fl.

Dagtilbud og skoler (1) Lærer, pædagog, tandplejer, sundhedsplejerske m.fl.

Kultur og event Livredder, museumsmedarbejder, bibliotekar, stadionmedarbejder m.fl.

Sundhed og omsorg (11) Sygeplejerske, SSH, SSA, fagkoordinator, fysio- /ergoterapeut, visitator m.fl.

Teknik og miljø Biolog, byggesagsbehandler, ingeniør, teknisk designer, arkitekt m.fl.

Teknisk service, køkken og rengøring Køkkenassistent, rengøringsassistent, tekniker, håndværker, servicemedarbejder m.fl.

Særlige stillinger Elev, projektmedarbejder, ansatte på særlige vilkår m.fl.