Ledige job hos Viborg Kommune

Her kan du finde alle aktuelle job hos Viborg Kommune

Beskæftigelse, vejledning og sagsbehandling Socialrådgiver, familierådgiver, jobkonsulent, socialformidler, PPR, UU-vejleder m.fl.

Dagtilbud og skoler (1) Lærer, pædagog, tandplejer, sundhedsplejerske m.fl.

Teknik og miljø Biolog, byggesagsbehandler, ingeniør, teknisk designer, arkitekt m.fl.

Teknisk service, køkken og rengøring (2) Køkkenassistent, rengøringsassistent, tekniker, håndværker, servicemedarbejder m.fl.

Særlige stillinger (1) Elev, projektmedarbejder, ansatte på særlige vilkår m.fl.