Ledige job hos Viborg Kommune

Her kan du finde alle aktuelle job hos Viborg Kommune

Beskæftigelse, vejledning og sagsbehandling (1) Socialrådgiver, familierådgiver, jobkonsulent, socialformidler, PPR, UU-vejleder m.fl.

Dagtilbud og skoler (19) Lærer, pædagog, tandplejer, sundhedsplejerske m.fl.

Kultur og event (1) Livredder, museumsmedarbejder, bibliotekar, stadionmedarbejder m.fl.

Teknik og miljø (1) Biolog, byggesagsbehandler, ingeniør, teknisk designer, arkitekt m.fl.

Teknisk service, køkken og rengøring (1) Køkkenassistent, rengøringsassistent, tekniker, håndværker, servicemedarbejder m.fl.

Særlige stillinger Elev, projektmedarbejder, ansatte på særlige vilkår m.fl.