Sådan bliver du fritaget

Du har følgende muligheder for at blive fritaget:

1. Du kan møde personligt op i Borgerservice eller et af kommunens biblioteker i den betjente åbningstid

Du skal her udfylde og underskrive en blanket, hvor årsagen til fritagelse angives. Du skal med­bringe legitimation, for eksempel sundhedskort, pas eller kørekort.

2. Du kan blive fritaget uden selv at møde op.

Hvis du ikke selv kan møde op, kan du give en anden person fuldmagt til at søge om fritagelse for dig. Til det skal du bruge en særlig blanket, der udleveres i Borgerservice og på bibliotekerne, ligesom du kan finde den nederst på denne side i boksen Blanketter. Fuldmagts haver skal medbringe sit eget sundhedskort, pas eller kørekort, når han/hun afleverer blanketten i Borgerservice. Derudover kan Plejehjemsleder/institutionsleder attestere på ansøgningsblanketten, at du skal fritages for digital post.

 

Sidst opdateret: 08.09.2016