Læseadgang

I stedet for at blive fritaget kan du give pårø­rende eller en anden læseadgang til din Digitale Post. Du skal selv møde op i Borger­service med navn og personnummer på den, du vil give læseadgang.

Du kan også give den person, der skal have læseadgang til din digitale post, en fuldmagt til at oprette en læseadgang på dine vegne. Den, der vil oprette læseadgang eller den, der har fuldmagten skal medbringe pas, kørekort eller tilsvarende dokumentation.

Du kan til enhver tid fjerne læseadgangen igen.

Sidst opdateret: 09.09.2016