Fritagelseskriterier

Skal du fritages, eller har du pårørende, som skal fritages for Digital Post, skal mindst et af nedenstående kriterier være opfyldt:

  • ingen adgang til computer i hjemmet eller opholdsstedet.
  • bosiddende i et område, hvor der ikke er mu­lighed for at etablere internetforbindelse (min 512 KB/s downstreamhastighed).
  • praktiske vanskeligheder ved at skaffe et Nem ID (eksempelvis borgere bundet til hjemmet uden pas og kørekort).
  • fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, som er en hindring i at anvende en computer og (eksempelvis udvik­lingshæmmet, fysisk handicappet, dement).
  • registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  • ikke er registreret med fast bopæl i Danmark.
  • sprogbarrierer, hvilket gør det svært at bruge digital post
Sidst opdateret: 18.07.2017