Er du tilmeldt

Hvis du mener, at du er tilmeldt digital post ved en fejl, har du også mulighed for at blive frita­get.

Du skal møde op i Borgerservice og udfylde og underskrive en blanket, hvor årsagen til fritagelse angives.

Du kan i den forbindelse bede om at få eventuel uåbnet post, der er sendt til din Digitale Post, genudsendt som almindelig papirpost.

Sidst opdateret: 09.09.2016