Borgervejleder

Ny borgervejleder

Borgervejleder har fået nyt job pr. 1. oktober

Stillingen er opslået og forventes besat pr. 1. januar 2019

 

Borgervejlederen kan guide dig, hvis du er faret vild i vores system og har tavshedspligt.

Kan hjælpe dig, hvis…

  • du ikke ved, hvor du skal henvende dig med et spørgsmål eller en klage.
  • du har svært ved at forstå information fra os.  
  • du ønsker vejledning om klagemuligheder i forhold til vores sagsbehandling, medarbejdernes optræden eller den praktiske opgaveløsning.

Desuden hjælpe med at formidle kontakten og styrke dialogen mellem dig og vores andre afdelinger.

Kan ikke behandle klager…

  • over det faglige indhold i din sag hos os
  • behandle klager over os eller over det serviceniveau, der er vedtaget ved lov.