FAQ - spørgsmål/svar

Leder du efter oplysninger om og hjælp til brugen af Viborg Kommunes data-portal?

Her kan du få svar på en række spørgsmål om data-portalen "Rundt om Viborg Kommune" - der føjes løbende nye spørgsmål og svar til.

På startsiden i data-portalen er der også en hjælpe/info knap.

Hvordan er data-portalen opbygget?
På startsiden er der en venstrekolonne med de tværgående områder sygefravær, økonomi og borger, samt en midte med alle emneområderne. Klik på et af emnerne, og du får en ny indholdsside. Orienter dig om emneområdet i toppen af siden.

Nogle gange er venstrekolonnen mat og ikke klikbar. Det indikerer, at der ikke er data.

brug "pil" for at komme et skridt tilbage og "hus" for at komme tilbage til startsiden.

Hvor kommer tallene og opgørelserne fra?
Viborgs datavarehus opsamler data fra kommunens fagsystemer og fra offentlige portaler.

Egne fagsystemer:

 • Tværgående systemer (økonomi-, personale- og borgersystemer)
 • Registrerings- og styresystemer på ældreområdet, på udsatte børn & unge og på voksenhandicap
 • Opsamling af opgørelser fra Excel regneark fra ansatte på ex. solgte byggegrunde
 • Upload fra analyser ex. Viborg Kommunes egen befolkningsprognose
 • Fælles Kommunal Ledelses Information System - FLIS (KL/KOMBIT)

Offentlige portaler:

 • Danmarks Statistik
 • Jobindsats.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
 • noegletal.dk (Økonomi- og Indenrigsministeriets database) 

Opdateringsfrekvens?
Som hovedregel opdateres data fra kommunens fagsystemer en gang om måneden.

Datatyper?
Rapporterne kan indeholde følgende datatyper:

 • Generelle kommune nøgletal. Det kan være gennemsnitsberegninger, procentdele eller antal

  på aggregeret niveau. Der vil typisk være sammenligninger med de 97 andre kommuner.

 • Generelle nøgletal og opgørelser på enheds-niveau. Enheden kan være kommunens forvaltninger afdelinger eller institutioner (skoler, dagtilbud, plejecentre mv.)

 • Anonymiserede rapporter. Det vil være udtræk fra store datamængder på befolkning, bosætningsmønstre, erhverv og beskæftigelse. Anonymiserede, fordi resultater og prognoser bliver vist på aggregeret niveau og er ikke personhenførbare.

Sidst opdateret: 19.04.2017