Målemetode

Målingerne er foretaget af måleudstyr i tre tasker, hvor der i hver taske er otte mobiltelefoner. Hver taske blev placeret i skraldevogne i måleperioden. Hver mobil blev sat til en bestemt operatør og blev opsat til at benytte enten 2G, 3G eller 4G-netværket.

Fordelingen af de 8 mobiltelefoner er som følger: 

Operatør /netværk TDC 3 TT **
2G + ÷* +
3G + + +
4G + + +

  
*3 har ikke 2G-dækning i deres netværk, derfor er der heller ikke målt herpå.
**TT eller TT-netværket er en sammenslutning af Telia og Telenor. Telia og Telenor benytter hinandens antenner, og derfor er dækningen den samme, om man benytter Telias eller Telenors netværk.
Mobilerne blev ikke tilsluttet en ekstern antenne. Dette er taget med i betragtningen, ved kategoriseringen af signalstyrkens værdier, som er fordelt på forskellige klasser.

Sidst opdateret: 08.04.2019