Databeskyttelse

Databeskyttelse

Se hvordan vi arbejder med databeskyttelse, og hvordan du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Viborg Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som overvåger og vejleder kommunen med at håndtere persondata lovligt og sikkert.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?
Databeskyttelsesrådgiverens holder øje med, at kommunen lever op til EU's persondataforordning og den supplerende danske lovgivning om persondata.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren hjælpe dig med?
Har du spørgsmål til Viborg Kommunes håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata, eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvor henter vi oplysninger om dig?
Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du for eksempel søger om en ydelse eller service. Men vi beder aldrig om flere oplysninger, end der er behov for i forhold til at behandle din sag.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med en ansøgning om en service eller ydelse.

Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?
Vi anvender NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver NemID. Her kan du typisk oprette dig med et brugernavn og password. Det sker for eksempel på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?
Når vi indhenter personlige oplysninger om dig, opbevarer vi dem så længe, som vi har brug til sagsbehandlingen. Normalt er slettefristen 5 år efter, at en sag er afsluttet, men det varierer en smule mellem sagsområder.

Inden vi sletter data, skal vi aflevere en kopi til Rigsarkivet. Så selvom vi ikke længere har data om din sag i systemet, findes sagen i Rigsarkivet. Data er først tilgængelige for offentligheden 75 år efter, at sagen er indleveret, men som part kan du søge om lov til at se sagen i Rigsarkivet.

Du kan få oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder.

 

Sidst opdateret: 08.01.2020