Offentliggørelse

Her kan du finde afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over. Se klagevejledninger under de enkelte emner.

 

Emner

 • Lokalplan nr. 407

  Planer

  Kommuneplan, lokalplaner, udviklingsplaner.

 • Erhverv

  Virksomheder, landbrug og dambrug
  Godkendelser, tilladelser, anmeldelser m.m.

 • Pausested ved åen

  Vand

  Vandløb, spildevand, sejlads, vandindvinding og grundvand

 • Andet

  Landzone, naturbeskyttelse, VVM-afgørelser, nedrivning m.m.

 • Udbud

  Find aktuelle og kommende udbud

 • Byraadsmedlemmer

  Politikker og strategier

  Find de politikker og strategier, der er vedtaget af Byrådet

Sidst opdateret: 05.03.2015