Alle nyheder

 • Afgørelse om ikke-vvm pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport af klubanlæg på Kirkebækvej 94B, 8800 Viborg. Klagefrist er 8. marts 2019

 • Boligområde ved Møgelkær i Viborg

  Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205

 • Centerområde ved Gartnerbakken/Viborgvej i Hammershøj

  Fornyet forslag til lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6

 • Afgørelse landbrug

  Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg, §12 afgørelse vedr. opførelse af ny gyllebeholder

 • Afgørelse landbrug

  Herredsvejen 50A, 8832 Skals vedr. tillæg til § 12 miljøgodkendelse til malkekvæg

 • Lån til betaling af grundskyld

  Få svar på hvorfor nogle grundejere får et ufrivilligt lån

 • Afgørelse landbrug

  Skrårupvej 78, 9500 Hobro, vedr. §10 anmeldelse af halmhus

 • Afgørelse landbrug

  Nederhedevej 3, 8832 Skals §16b afgørelse til miljøtilladelse til kvægbrug

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 487

 • Afgørelse landbrug

  Holstebrovej 251, 8800 Viborg, foroffentliggørelse af §16a miljøgodkendelse på svinebrug

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for omstilling til biogas samt etablering af transmissionsledning til biogas, Frederiks Varmeværk Amba, Vestergade 5, Frederiks, 7470 Karup. Klagefrist: 12. februar 2019.

 • Afgørelse landbrug

  Nørdamvej 14, 9632 Møldrup, foroffentliggørelse af §16a miljøgodkendelse på kvægbrug

 • Afgørelse landbrug

  Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, Revurdering af §12 miljøgodkendelse af svineproduktion

 • Nye landzonetilladelser


  Dåsbjergvej 78, 7800 Skive: Landzonetilladelse til tilbygning til Fly vandværk.
  Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til plads og tank til jordrensevirksomhed.
  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.

 • Nye landzonetilladelser


  Dåsbjergvej 78, 7800 Skive: Landzonetilladelse til tilbygning til Fly vandværk.
  Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til plads og tank til jordrensevirksomhed.
  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.

 • Erhvervsområde ved Hobrovej ved Roum

  Forslag til lokalplan nr. 510 og kommuneplantillæg nr. 27 - Erhvervsområde ved Hobrovej ved Roum

 • Nye landzonetilladelser

  Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til plads og tank til jordrensevirksomhed.
  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Ikke VVM pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ændring af miljøgodkendelse af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm samt etablering af støjvold på nabomatriklen, matrikel 1p Gammelstrup, Lundgård Hgd. Klagefristen er 15. januar 2019.

 • Afgørelse landbrug

  Lundgårdsvej 1a, 7850 Stoholm vedr. vinteropstaldning af ammekvæg

 • Afgørelse landbrug

  Skovvej 2, 8832 Skals, §12 afgørelse efter anmelderordningen til gyllebeholder

 • Afgørelse landbrug

  Hvamvej 45, 9620 Aalestrup, §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

 • Etageboliger ved Gothersgade i Viborg

  Lokalplan nr. 500 og kommuneplantillæg nr. 20 vedtaget

 • Afgørelse landbrug

  Højmarken 24, 8830 Tjele, §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

 • Nye landzonetilladelser

  Hvamvej 12, 7470 Karup: Landzonetilladelse til eksisterende bygninger. Klagefrist den 11. januar 2019.
  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Nye landzonetilladelser

  Hvamvej 101, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af varmecentral.
  Porsevej 1, 7470 Karup: Landzonetilladelse til carport og skur.
  Himmestrupvej 45, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til ændret anvendelse af værkstedsbygning.
  Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg: Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til udvendig trappe ved kro.

  Klagefrist den 8. januar 2019

 • VVM høring

  Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm ønsker at udvide virksomheden. Høringsfrist den 28. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Bjerringbro til Ulstrup samt tilhørende pumpestation i Bjerringbro. Klagefrist: 3. januar 2019

 • Nye landzonetilladelser

  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Nye landzonetilladelser

  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Boligområde i Viborg Vest

  Forslag til lokalplan nr. 494 - Boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 509 - Boligområdet Egeskoven

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 499 - Boligområde ved Egeskovvej

 • Nye landzonetilladelser

  Sjørupvej 3, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til hundepension.
  Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg. Landzonetilladelse til etablering af bålhytte.
  Klagefrist den 31. december 2018.

 • Nye landzonetilladelser

  Bundgårdsvej 7, 7800 Skive. Landzonetilladelse til skur og carport.

  Klagefrist den 28. december 2018.

 • Nye landzonetilladelser

  Landzonetilladelse og dispensation iht. naturbeskyttelsesloven til omlægning af Grundel bæk ved Rindsholm, Viborg.

  Landzonetilladelse til rentvandsbeholder ved Vinkel Vandværk Horsdalvej 17, 8800 Viborg.

  Hedemøllevej 43, 8850 Bjerringbro. Landzonetilladelse til enfamiliehus.

  Klagefrist den 27. december 2018.

 • Afgørelse landbrug

  § 18 afgørelse om øget mælkeydelse efter anmeldeordningen, Præstevej 18, 8832 Skals

 • Boligområde i Bjerregrav

  Forslag til lokalplan nr. 515

 • Bjerring

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.600-2 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtaget

 • Område til erhverv ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro

  Lokaplan nr. 478 og kommuneplantillæg nr. 22 vedtaget

 • Vedtaget planer

  Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks - Lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13
  Bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

 • Nye landzonetilladelser

  Udstykning af ejendommen Bystævnet 2A, 8830 Tjele.
  Klagefrist den 19. december 2018

  Etablering af sø på Møllevej 8, 7800 Skive.
  Klagefrist den 20. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 19. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Troelstrupvej 9, 9632 Møldrup, § 16 b miljøtilladelse af kvægproduktion

  klagefrist den 24. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Sofiesmindevej 51, 9620 Ålestrup, Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 27. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 19. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe, Karup Varmeværk, Erikavej 1A, 7470 Karup. Klagefrist 18. december 2018.

 • Centerformål i Bjerringbro

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for centerformål i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

 • Afgørelse landbrug

  Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro, § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 14. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Hvamvej 45, 9620 Aalestrup, udkast til § 16a miljøgodkendelse af kvægbrug

  høringsfrist den 17. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, Høringsfrist d. 27. december 2018. Foroffentliggørelse af
  § 16 a miljøgodkendelse til kvæghold

 • Delvis aflysning af område i Gl. Hvam

  Aflysning af del af lokalplan nr. 48.05.04

 • Afgørelse landbrug

  Herredsvejen 193, 9500 Hobro, § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 5. december 2018

 • Høring-Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

  Viborg Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for ovennævnte virksomhed.Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og ret til at kommentere ansøgningen inden d. 30. november 2018. Enhver kan desuden inden 30. november 2018 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger og har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet.