Alle nyheder

 • Afgørelser landbrug

  Dalvej 7, 9632 Møldrup - se miljøgodkendelse af svineproduktion.

  Frist for bemærkninger den 21. december 2017

 • Centerområde ved Gartnerbakken/Viborgvej i Hammershøj

  Høring af forslag til lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6

 • Afgørelser landbrug

  Løgstørvej 24, 8800 Viborg - miljøgodkendelse af kvægejendom.

  Præstevej 17, 8832 Skals - afgørelse om etablering af kvæghold.

  Frist for bemærkning den 14. december 2017

 • Landzonetilladelser

  Vibækvej 31, 8800 Viborg: Fælles integrationshave til børnefamilier.
  Klagefrist den 13. december 2017

 • Afgørelser landbrug

  Fælledvej 30A, 8830 Tjele - miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion.

  Tindbækvej 29, 8830 Tjele - foroffentliggørelse af godkendelse af udvidelse af kvæghold.

  Frist for bemærkning den 12. december 2017

 • Erhvervsområde ved Lundborgvej og Vestre Ringvej i Viborg

  Høring af forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 147B

 • Afgørelser landbrug

  Herredsvejen 193, 9500 Hobro - foroffentliggørelse af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse.

  Frist for bemærkninger den 4. december 2017

 • Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

  Høring af forslag til lokalplan nr. 479 og kommuneplantillæg nr. 14

 • Teknisk område til biogasanlæg ved Ø. Børstingvej i Iglsø

  Høring af forslag til lokalplan nr. 486 og kommuneplantillæg nr. 7

 • Afgørelser landbrug

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 17, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 39, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Frist for bemærkninger den 30. november 2017

 • Afgørelser landbrug

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 17, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Tastumvej 39, 7850 Stoholm - foroffentliggørelse af revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

  Frist for bemærkninger den 30. november 2017

 • Afgørelser landbrug

  Ll. Torupvej 5, 8832 Skals - afgørelse om udvidelse fra 20 - 57 malkekøer med opdræt, ny stald og gyllebeholder

  Frist for bemærkning den 28. november 2017

 • Viborg

  Lokalplan nr. 482 og kommuneplantillæg nr. 4 - Boligområde ved Agerlandsvej i Viborg

 • TM afgørelser landbrug

  Højbjerg Møllevej 21, 8840 Rødkærsbro - miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion.

  Ø. Børstingvej 7, 7850 Stoholm Jyll - foroffentliggørelse af godkendelse af slagtekyllingestald

  Mønstedvej 25A, 7470 Karup J - § 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Frist for bemærkning den 17. november 2017

 • TM afgørelser landbrug

  Overlundvej 11, 8830 Tjele - afgørelse om ændring af dyrehold til slagtekalve besætning

  Frist for bemærkning den 14. november 2017

 • Temaplan for Bjerringbro

  Kommuneplantillæg nr. 8

 • Erhvervsområde ved Åhusevej i Karup

  Supplerende høring af forslag til lokalplan nr. 483

 • TM afgørelser landbrug

  Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse for kvægproduktion

  Klagefrist 2. november 2017

 • Landzonetilladelser

  Birkesøvej 13, 7850 Stoholm: Jordvold

  Klagefrist den 2. november 2017

 • Søndergade i Stoholm

  Aflysning af del af lokalplan nr. 3D.03.03 - Område til offentlig formål i Stoholm

 • Viborgs Nordvestlige bydel

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452 - Erhvervs- og centerområde

 • TM afgørelser landbrug

  Dalvej 7, 9632 Møldrup. Udkast til § 12 godkendelse af udvidelse af svinebesætning

  Frist for bemærkninger den 9. november 2017

 • Afgørelse om ikke VVM pligt

  Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm
  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport i forbindelse med udvidelse af M/R-station Stoholm.
  Klagefrist den 25. oktober 2017.

 • TM afgoerelser landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelse om tillæg 2 til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbedrift.

  Frist for bemærkninger den 20. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelse om tillæg 2 til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbedrift.

  Frist for bemærkninger den 20. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Stanghedevej 13, 8800 Viborg - se foroffentliggørelse af godkendelse af malkekvægsproduktion.

  Gl. Aalborgvej 52A, 9632 - se godkendelse af udvidelse af svineproduktion.

  Frist for bemærkninger d. 19. oktober 2017

 • Kæmpebjørneklo

  Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune er i offentlig høring indtil den 13. november 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Søvsøvej 6, 8800 Viborg - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Østergade 55A, 8830 Tjele - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - udkast til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - udkast til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion

  Frist for bemærkninger den 12. oktober 2017

 • Landzonetilladelser

  Demstrupvej 26,8800 Viborg: udhus.
  Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm: udvidelse af måler- og regulatorstation.
  Flyvestation Karup: carport og containere.
  Gl. Viborgvej 40, 9620 Aalestrup: udstykning af matr.nr. 17da Hvam By, Hvam.

  Klagefrist den 10. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro - skift i dyretyper og effektiviseringer

  Nørrehedevej 28, 8800 Viborg - § 12 tillæg til miljøgodkendelse

  Vimdalsvej 4 og 6, 7470 Karup - foroffentliggørelse af miljøgodkendelse af malkekvægproduktion

  Frist for bemærkninger den 5. oktober 2017

 • Tingvej i Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 481 og kommuneplantillæg nr. 3 - Centerområde

 • Viborg

  Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 164 - Boligområde ved Bellisvej/Brovej/ Søndermarksvej - omdannelse

 • Viborgs Nordvestlige bydel

  Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452 - Erhvervs- og centerområde

 • Landzonetilladelse

  Toften 2B-2C, 7850 Stoholm: Udvidelse af regnvandsbassin og rekreative anlæg.
  Klagefrist den 4. oktober 2017

 • Viborg Syd

  Forslag til lokalplan nr. 477 - Boligområde i Arnbjerg

 • Debat om ny planlægning for udvidelsen af DanRoots A/S, Tange

  Kom med dine bemærkninger til fordebatten

 • Afgørelse om ikke VVM Pligt

  Afgørelse om, at et ændret ledningstracé for en bionaturgasledning fra Iglsø Agro og Biogas, Ø. Børstingvej 6, til M/R-stationen på Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm, ikke er VVM-pligtig. Klagefrist den 28. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Vallerbækvej 78, 7470 Karup - afgørelse om fårehold

  Ulvedalsvej 2B, 7470 Karup - skift i dyretype og effektivisering.

  Frist for bemærkninger den 27. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Iglsøvej 44, 7850 Stoholm Jyll - afgørelse om ny gyllebeholder.

  V. Børstingvej 6, 7800 Skive - afgørelse om dyrevelfærdsudvidelse.

  Frist for bemærkninger den 21. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Mammen Byvej 8, 8850 Bjerringbro - afgørelse om skift i dyretype.

  Taphedevej 11A, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype.

  Tinghøjvej 48, 8830 Tjele - afgørelse om dyrevelfærdsændringer.

  Sejbækvej 27A, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype.

  Frist for bemærkninger den 14. september 2017

 • Søndergade i Stoholm

  Forslag til aflysning af del af lokalplan nr. 3D.03.03 - Område til offentlig formål i Stoholm

 • Debat om nyt planlægning for Hindbærkrattet i Bjerringbro

  Kom med dine bemærkninger til fordebatten

 • Nye landbrugsafgørelser

  Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele - afgørelse om dyrevelfærdsændringer

  Hvidevej 46A, 7470 Karup J - afgørelse om dyrevelfærdsændringer

  Frist for bemærkninger den 12. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Guldborgvej 12, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype og effektiviseringer

  Herningvej 58, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype og effektiviseringer

  Nørdamvej 16, 9632 Møldrup - afgørelse vedrørende dyrevelfærd.

  Sundstrupvej 16, 8832 Skals - afgørelse om skift i dyretype og effektivisering

  Frist for bemærkninger d. 7. september 2017.

 • Nye landbrugsafgørelser

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup - foroffentliggørelse af ansøgning om at udvide kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - foroffentliggørelse af ansøgning om at udvide malkebesætning.

  Frist for bemærkninger d. 6. september 2017

 • Landzonetilladelse

  Ændring af erhvervsbygning til privat garage på Virksundvej 79, 8831 Løgstrup.
  Klagefrist den 6. september 2017

 • Landzonetilladelse

  Ulstrupvej 10, 8850 Bjerringbro: etablering af filtermatrice.
  Klagefrist den 1. september 2017

 • Landzonetilladelser

  Sjørupvej 36, 8800 Viborg: ændring af værksted til privat udhus.
  Ingstrup Møllevej 12, 8830 Tjele: ny bolig og garage.
  Klagefrist den 31. august 2017

 • Landzonetilladelse

  Landzonetilladelse til ændring af værksted til privat udhus på Volden 40, 7470 Karup.
  Klagefrist den 30. august 2017

 • Afgørelse om ikke-vvm pligt

  Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for nedknusningsaktiviteter på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm. Klagefristen er den 7. august 2017