Alle nyheder

 • Etageboliger ved Gothersgade i Viborg

  Lokalplan nr. 500 og kommuneplantillæg nr. 20 vedtaget

 • Afgørelse landbrug

  Højmarken 24, 8830 Tjele, §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

 • Nye landzonetilladelser

  Hvamvej 12, 7470 Karup: Landzonetilladelse til eksisterende bygninger. Klagefrist den 11. januar 2019.
  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Nye landzonetilladelser

  Hvamvej 101, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af varmecentral.
  Porsevej 1, 7470 Karup: Landzonetilladelse til carport og skur.
  Himmestrupvej 45, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til ændret anvendelse af værkstedsbygning.
  Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg: Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til udvendig trappe ved kro.

  Klagefrist den 8. januar 2019

 • VVM høring

  Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm ønsker at udvide virksomheden. Høringsfrist den 28. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Bjerringbro til Ulstrup samt tilhørende pumpestation i Bjerringbro. Klagefrist: 3. januar 2019

 • Nye landzonetilladelser

  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Nye landzonetilladelser

  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Boligområde i Viborg Vest

  Forslag til lokalplan nr. 494 - Boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 509 - Boligområdet Egeskoven

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 499 - Boligområde ved Egeskovvej

 • Nye landzonetilladelser

  Sjørupvej 3, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til hundepension.
  Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg. Landzonetilladelse til etablering af bålhytte.
  Klagefrist den 31. december 2018.

 • Nye landzonetilladelser

  Bundgårdsvej 7, 7800 Skive. Landzonetilladelse til skur og carport.

  Klagefrist den 28. december 2018.

 • Nye landzonetilladelser

  Landzonetilladelse og dispensation iht. naturbeskyttelsesloven til omlægning af Grundel bæk ved Rindsholm, Viborg.

  Landzonetilladelse til rentvandsbeholder ved Vinkel Vandværk Horsdalvej 17, 8800 Viborg.

  Hedemøllevej 43, 8850 Bjerringbro. Landzonetilladelse til enfamiliehus.

  Klagefrist den 27. december 2018.

 • Afgørelse landbrug

  § 18 afgørelse om øget mælkeydelse efter anmeldeordningen, Præstevej 18, 8832 Skals

 • Boligområde i Bjerregrav

  Forslag til lokalplan nr. 515

 • Bjerring

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.600-2 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtaget

 • Område til erhverv ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro

  Lokaplan nr. 478 og kommuneplantillæg nr. 22 vedtaget

 • Vedtaget planer

  Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks - Lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13
  Bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

 • Nye landzonetilladelser

  Udstykning af ejendommen Bystævnet 2A, 8830 Tjele.
  Klagefrist den 19. december 2018

  Etablering af sø på Møllevej 8, 7800 Skive.
  Klagefrist den 20. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 19. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Troelstrupvej 9, 9632 Møldrup, § 16 b miljøtilladelse af kvægproduktion

  klagefrist den 24. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Sofiesmindevej 51, 9620 Ålestrup, Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 27. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm, Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 19. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe, Karup Varmeværk, Erikavej 1A, 7470 Karup. Klagefrist 18. december 2018.

 • Centerformål i Bjerringbro

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for centerformål i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

 • Afgørelse landbrug

  Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro, § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 14. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Hvamvej 45, 9620 Aalestrup, udkast til § 16a miljøgodkendelse af kvægbrug

  høringsfrist den 17. december 2018

 • Afgørelse landbrug

  Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, Høringsfrist d. 27. december 2018. Foroffentliggørelse af
  § 16 a miljøgodkendelse til kvæghold

 • Delvis aflysning af område i Gl. Hvam

  Aflysning af del af lokalplan nr. 48.05.04

 • Afgørelse landbrug

  Herredsvejen 193, 9500 Hobro, § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  klagefrist den 5. december 2018

 • Høring-Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

  Viborg Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for ovennævnte virksomhed.Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og ret til at kommentere ansøgningen inden d. 30. november 2018. Enhver kan desuden inden 30. november 2018 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger og har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet.

 • Ikke vvm-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Aalestrup til Gl. Hvam. Klagefrist 27. november 2018

 • Afgørelse landbrug

  Herredsvejen 50A, 8832 Skals, foroffentliggørelse af § 12 miljøgodkendelse til malkekvæg.

  klagefrist den 26. november 2018

 • Afgørelse landbrug

  Kratvej 7, 8830 Tjele, revurdering af § 12 miljøgodkendelse af husdyrbrug.

  klagefrist den 16. november 2018

 • Erhvervsformål ved Foulum

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et område til erhverv ved Foulum og opfordrer alle interesserede forslag og idéer til planlægningen.

 • Byudvikling i Bjerring, Bjerregrav, Møldrup og Løgstrup

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 16

 • Centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 496 og kommuneplantillæg nr. 17

 • Miljøegodkendelse

  AU-Foulum Biogas, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele: Miljøgodkendelse for udvidelse af eksisterende biogasanlæg samt revurdering af gældende miljøgodkendelse.
  Klagefrist: 9. november 2018

 • Afgørelse landbrug

  Stanghedevej 13, 8800 Viborg, § 10 afgørelse vedrørende maskinhus og foderlade.

  klagefrist den 7. november 2018

 • Miljøegodkendelse

  Sjørring Smede og Maskinforretning, Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Miljøgodkendelse til mindre traktorophug. Klagefrist den 7. november 2018

 • Afgørelse vedr. miljøvurderingsrapport

  Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af traktorophug på Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Klagefrist 7. november 2018

 • Afgørelse landbrug

  Ø. Børstingvej 28, 7850 Stoholm Jyll, § 16b miljøtilladelse til kvægproduktion

  Klagefrist den 6. november 2018


 • Vindmøller ved Tolstrup

  Viborg Byråd undersøger muligheden for opstilling af vindmøller ved Tolstrup og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til planlægningen og miljøvurderingen.

 • Erhvervsområde ved Roum

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et område til erhverv ved Roum og opfordrer alle interesserede forslag og idéer til planlægningen.

 • Afgørelse landbrug

  Hvamvej 45, 9620 Aalestrup, foroffentliggørelse af § 16a miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Kratvej 7, 8830 Tjele, revurdering af § 12 miljøgodkendelse til svineproduktion

  klagefrist den 24. oktober 2018

 • VVM Afgørelse

  Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurderingsrapport for etablering af jordvarmeboring på Klostervej 16, 8831 Løgstrup.

  Klagefrist den 19. oktober 2018

 • Afgørelse landbrug

  Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro, klagefrist den 17. oktober 2018,

  revurdering af § 12 miljøgodkendelse til svineproduktion

 • Afgørelse landbrug

  - Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro,
  Klagefrist den 12. oktober 2018, § 16b Miljøtilladelse til malkekvægsproduktion.

  - Herredsvejen 193, 9500 Hobro,
  frist den 26. oktober 2018, nabohøring af § 12 miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion.


 • Bydelscenter og centererhverv i Viborg Øst

  Forslag til lokalplan nr. 504 og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 - 2029.

 • Nye landzonetilladelser

  Vejlevej 10, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til omlægning af Non Mølle Å.

  Klagefrist den 9. oktober 2018

 • Afgørelse landbrug

  Holstebrovej 266B, 8800 Viborg, tillæg 3 til § 12 miljøgodkendelse, ændring af miljøteknologi fra Luftrensning til gyllekøling

  - klagefrist den 3. oktober 2018


 • Nye landzonetilladelser

  Blichers Alle 20, 8830 Tjele: Bioraffineringsanlæg på AU-Foulum.
  Hobrovej 20A, 9632 Møldrup: Vaskeplads og påfyldningsområde.

  Klagefrist den 2. oktober 2018