Aktindsigt

Offentlighedsloven sikrer alle borgere rettigheder til at få indsigt i sager i den offentlige forvaltning - også kaldet aktindsigt

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og dækker også over fx kort, film eller tegninger.

Forvaltningsloven
Hvis man er part i en sag giver forvaltningsloven en videregående ret til aktindsigt. Eksempelvis kan der være personlige oplysninger, som man kun som part kan få aktindsigt i, mens andre f.eks. journalister ikke har denne ret.

Borger.dk
Du kan læse mere på borger.dk omkring dine rettigheder til at få indsigt i sager. Her finder du blandt andet oplysninger om aktindsigt og undtagelserne hertil.

Hvordan søger jeg om aktindsigt
Der gælder ingen særlige krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske mundtligt eller skriftligt - fx via mail.

Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre.

Er du i tvivl om hvor du skal henvende dig, kan du vælge at sende en mail til kommunens hovedpostkasse: viborg@viborg.dk.

Vil du vide mere om retten til aktindsigt
Reglerne om retten til aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven og forvaltningsloven.

 

 

Sidst opdateret: 17.03.2015