Annoncer og afgørelser

Viborg Rådhus

Annoncering på hjemmesiden foregår ved hjælp af opslag under overskriften "Nyheder"

 

Nyheder

 • TM afgørelser landbrug

  Højbjerg Møllevej 21, 8840 Rødkærsbro - miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekalveproduktion.

  Ø. Børstingvej 7, 7850 Stoholm Jyll - foroffentliggørelse af godkendelse af slagtekyllingestald

  Mønstedvej 25A, 7470 Karup J - § 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Frist for bemærkning den 17. november 2017

 • TM afgørelser landbrug

  Overlundvej 11, 8830 Tjele - afgørelse om ændring af dyrehold til slagtekalve besætning

  Frist for bemærkning den 14. november 2017

 • Temaplan for Bjerringbro

  Kommuneplantillæg nr. 8

 • Erhvervsområde ved Åhusevej i Karup

  Supplerende høring af forslag til lokalplan nr. 483

 • TM afgørelser landbrug

  Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse for kvægproduktion

  Klagefrist 2. november 2017

Se flere nyheder

Høring og afgørelse

 • Høringer

  Planer, politikker og ansøgninger, der under behandling i de politiske udvalg og/eller i administrationen.

 • Offentliggørelse

  Afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.