Annoncer og afgørelser

Viborg Rådhus

Annoncering på hjemmesiden foregår ved hjælp af opslag under overskriften "Nyheder"

 

Nyheder

 • Afgørelse vedr. miljøvurderingsrapport

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en transmissionsledning hos Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a mellem et nyt biogasanlæg på adressen Skovvejen 2 og en eksisterende kedelcentral på adressen Solbakken 1, 8832 Skals. Klagefrist 21. marts 2018. Se afgørelse her

 • Boligområde ved Møgelparken i Viborg Sydvest

  Forslag til lokalplan nr. 492

 • Afgørelse landbrug

  Vestre Skivevej 63, 7850 Stoholm Jyll - skift i dyretype

  Engedalsvej 1, 8800 Viborg - etablering af kornsilo

  Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg - skift i dyretype, svin

  Ø. Børstingvej 7, 7850 Stoholm Jyll - etablering af slagtekyllingeproduktion

  Frist for bemærkning d. 9. marts 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro - foroffentliggørelse om § 12 miljøgodkendelse

  Frist for bemærkninger den 20. marts 2018

 • Boligområde vest for Ørnevej og Falkevej, Skelhøje

  Lokalplan nr. 495 og kommuneplantillæg nr. 15

Se flere nyheder

Høring og afgørelse

 • Høringer

  Planer, politikker og ansøgninger, der under behandling i de politiske udvalg og/eller i administrationen.

 • Offentliggørelse

  Afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.