Annoncer og afgørelser

Viborg Rådhus

Annoncering på hjemmesiden foregår ved hjælp af opslag under overskriften "Nyheder"

 

Nyheder

 • Revurdering af miljøgodkendelse

  Brandstrup Agro ApS, Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro har fået revurderet miljøgodkendelsen til fortsat drift af eksisterende biogasanlæg. Klagefrist: 3. september 2018.

 • Deltag i workshop om helhedsplan i Bjerringbro.

  Tilmeld dig det inspirerende møde den 29. august kl. 19 - 21 og tag med på en tur rundt i verden for at blive klogere på, hvordan man har udviklet lignede steder.

 • Afgørelse landbrug

  Tastumvej 30, 7850 Stoholm Jyll: Miljøgodkendelse af hønsehold med ægproduktion.
  Klagefrist 28. august 2018

  Randrupmølle 18, 8800 Viborg: afgørelse om udspredning af oprenset søsediment på landbrugsjord.
  Afgørelsen kan ikke påklages.
  Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 31. december 2018 (6 måneder)

 • Afgørelse landbrug

  Lundvej 37, 9500 Hobro - Tillæg 3 til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning

  Frist for bemærkninger den 22. august 2018

 • Afgørelse landbrug

  Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro - udkast til miljøgodkendelse

  Frist for bemærkninger den 21. august 2018

Se flere nyheder

Høring og afgørelse

 • Høringer

  Planer, politikker og ansøgninger, der under behandling i de politiske udvalg og/eller i administrationen.

 • Offentliggørelse

  Afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.