Annoncer og afgørelser

Viborg Rådhus

Annoncering på hjemmesiden foregår ved hjælp af opslag under overskriften "Nyheder"

 

Nyheder

 • Etageboliger ved Gothersgade i Viborg

  Lokalplan nr. 500 og kommuneplantillæg nr. 20 vedtaget

 • Afgørelse landbrug

  Højmarken 24, 8830 Tjele, §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

 • Nye landzonetilladelser

  Hvamvej 12, 7470 Karup: Landzonetilladelse til eksisterende bygninger. Klagefrist den 11. januar 2019.
  Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus.
  Klagefrist den 4. januar 2019.

 • Nye landzonetilladelser

  Hvamvej 101, 9620 Aalestrup: Landzonetilladelse til udstykning og opførelse af varmecentral.
  Porsevej 1, 7470 Karup: Landzonetilladelse til carport og skur.
  Himmestrupvej 45, 8850 Bjerringbro: Landzonetilladelse til ændret anvendelse af værkstedsbygning.
  Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg: Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til udvendig trappe ved kro.

  Klagefrist den 8. januar 2019

 • VVM høring

  Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm ønsker at udvide virksomheden. Høringsfrist den 28. december 2018

Se flere nyheder

Høring og afgørelse

 • Høringer

  Planer, politikker og ansøgninger, der under behandling i de politiske udvalg og/eller i administrationen.

 • Offentliggørelse

  Afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.