Annoncer og afgørelser

Viborg Rådhus

Annoncering på hjemmesiden foregår ved hjælp af opslag under overskriften "Nyheder"

 

Nyheder

 • Nye landzonetilladelser

  Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger til garage og udhus på Søgårdsvej 10, Daugbjerg
 • Nye landzonetilladelser

  Landzonetilladelse til bolig og garage på Sundvej 11, 8832 Skals.
  Landzonetilladelse til rundbuehal ved AU Foulum på Burrehøjvej 49, Tjele.
 • Nye landzonetilladelser

  Landzonetilladelse til udstykning af dambrug på Herredsvejen 65, 9632 Møldrup.
  Landzonetilladelse til udvidelse af maskinhus på Røverdal 3, Dollerup.
  Landzonetilladelse til garage og vindfang på Overhærupvej 13, 9500 Hobro.
  Landzonetilladelse til beboelsesbygning på Hjarbækvej 29C, 8831 Løgstrup.
  Landzonetilladelse til carport og overdækket terrasse på Gullev Byvej 47, 8850 Bjerringbro.
 • Nye landzonetilladelser

  Landzonetilladelse til kapel- og graverbygning, Kallestrupvej 98, 9632 Møldrup.
  Landzonetilladelse til tilbygninger til fritidshus på Egebjergvej 40, 7800 Skive.
  Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Vejlevej 48, 8800 Viborg.


 • Ny planlægning for kolonihaveområder i Viborg Kommune

  Alle interesserede opfordres til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Se flere nyheder

Høring og afgørelse

 • Høringer

  Planer, politikker og ansøgninger, der under behandling i de politiske udvalg og/eller i administrationen.

 • Offentliggørelse

  Afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.