Nyt udbetalingssystem til sygedagpenge giver store udfordringer

Viborg Kommune er, ligesom resten af landets kommuner, gået over til et nyt udbetalingssystem for sygedagpenge fra den 3. juni i år. Men overgangen til det nye system er fyldt med udfordringer.

Det nye udbetalingssystem giver store tekniske udfordringer og medfører fejl som:

  • Besvær med at logge på Mit sygefravær og Nemrefusion, hvor det kan være nødvendigt at skifte browser
  • Systemmæssige udfordringer med at få korrekt udbetaling og udbetaling rettidigt i forhold til, hvad der fremgår af udbetalingssspecifikationen – dette vedrører både refusion til arbejdsgivere og borgere
  • Afgørelser og udbetalingsspecifikationer ses ikke i virksomhedens digitale postkasse, men på Nemrefusion 
  • Automatisk anvendelse af hoved/bikort – SKAT bestemmer type, hvilket ikke kan reguleres efterfølgende af Viborg Kommune 
  • Enkelte tilfælde af forsinket udbetaling af sygedagpenge med op til flere uger
  • Automatisk udsendelse af partshøringer og afgørelser
  • Dobbelte udbetalinger til både arbejdsgivere og borgere
  • Forsinkede opkrævninger af for meget udbetalt sygedagpenge samt refusion

Medarbejderne på Ydelseskontoret arbejder på højtryk for at fejlfinde og rette de fejl, som er mulige, men vi er udfordret af systemet, som gør, at det ikke i alle tilfælde er muligt at rette fra dag til dag og dermed give en fyldestgørende rådgivning og hjælp.

Yderligere oplysninger

Sanne Fløjgaard Boller, teamleder, Ydelseskontor, tlf. 87 87 42 63, mail: safb@viborg.dk

Thomas Worm, afdelingsleder, Ydelseskontor, tlf. 87 87 41 20, mail: thw@viborg.dk