Leder af Børn & Unge Handicap er fratrådt

Trine Wurtz Hansen er stoppet som afdelingsleder.

Trine Wurtz Hansen er stoppet som afdelingsleder for Børn & Unge Handicap. Det sker efter hun i gensidig forståelse har indgået en fratrædelsesaftale med familie- og rådgivningschef Mette Kierkgaard.

Indtil der er fundet en ny, vil Mette Kierkgaard fungere som afdelingsleder.

Kontaktinfo
Mette Kierkgaard, familie- og rådgivningschef i Viborg Kommune, T: 87 87 76 15 / M: mkie@viborg.dk