Festlig grundlovsceremoni på Viborg Rådhus

Danebrog

Dannebrog vajede på rådhuspladsen i Viborg tirsdag den 8. september, da der for første gang blev holdt grundlovsceremoni på Viborg Rådhus for nye danske statsborgere.

To hold på i alt 34 udenlandske statsborgere, som har søgt om dansk statsborgerskab, deltog den 8. september i Viborg Kommunes første grundlovsceremoni. Den skulle egentligt have været afholdt i marts, men den blev aflyst på grund af corona-epidemien. Derfor har nogle af deltagerne ventet på grundlovsceremonien siden da.

Formel, men også festlig stemning

Inden ceremonien havde alle de kommende statsborgere fået en erklæring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet udleveret i Borgerservice, hvorefter de en for en blev kaldt op til borgmester Ulrik Wilbek.

Den kommende statsborger underskrev erklæringen hos borgmesteren, som også skrev under. Borgmesteren ønskede tillykke – og så var det danske statsborgerskab en realitet. Håndtryk blev sprunget over på grund af smittefaren.

Efter ceremonien var Viborg Kommune vært ved et lille traktement, og der var lejlighed til at tale sammen.

Ceremoni er både pligt og højtid

Formålet med grundlovsceremonien er at markere og højtideligholde dansk statsborgerskab, og det var en flok glade nye danske statsborgere, der efter ceremonien forlod rådhuset med deres gæster.

Som udenlandsk statsborger er det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man medvirker i en ceremoni.

Læs mere på udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/deltagelse-i-kommunal-grundlovsceremoni

/Kommunikationsafdelingen