Coronavirus: Information på flere sprog / Information in several languages

Her finder du link til information om coronavirus på andre sprog end dansk. / Please find links to information about Coronavirus from the Danish authorities.

Oprettet: 25.03.20 / Redigeret 25.05.20

 

DAN: Har du selv, eller en du kender, brug for information om coronavirus på andre sprog end dansk? Så kan du finde og give hjælp ved at klikke på link til de til forskellige sider med oversættelser neden for. 

 

ENG: Are you - or someone you know - in need of information on coronavirus in other languages than Danish? If so - you may find and provide help by clicking on the links to various websites with translated materials below.

 

CORONAVIRUS/COVID-19 IN DENMARK

DAN: På myndighedernes overordnede website - coronasmitte.dk - finder du undersiden "Coronavirus/COVID-19 in Denmark", som indeholder følgende:

 

ENG: On the Danish authorities general website - coronasmitte.dk - you will find the subsite "Coronavirus/COVID-19 in Denmark" with the following content:

 

Latest news and hotlines

  • DAN: De seneste nyheder fra myndighederne og hotlines vedr. Coronavirus/COVID-19 i Denmark
  • ENG: News from the Danish authorities and hotlines regarding Coronavirus/COVID-19 in Denmark

About Coronavirus/COVID-19 

  • DAN: Ofte stillede spørgsmål og svar på engelsk fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.
  • ENG: Frequently asked questions and answers from the Danish Health Authority about coronavirus/COVID-19

Websites and hotline about COVID-19 in your languages

  • DAN: Link til oversatte materialer på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside samt information. / Hotlines og chats om coronavirus fra Dansk Flygtningehjælp
  • ENG: Link to translations on the website of The Ministry of Immigration and Integration and information. / Hotlines and chats in 25 languages from The Danish Refugees Counsel 

Siden opdateres løbende og indeholder også informationer om:

The site is frequently updated and also contains information on:

 

  • Tiltag mod COVID-19 / Measures against COVID-19 in Denmark
  • Kontrolleret genåbning af det danske samfund / Controlled reopening of the Danish society
  • Hvis du rejser til eller fra Danmark/ If you are travelling to or from Denmark
  • Infografik og plakater / Infographics and posters

  

 

Gode råd på 9 sprog / Good advice in 9 languages

DAN: Plakater med gode råd fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19, på arabisk, engelsk, farsi, polsk somali, tyrkisk, tysk, færøsk og grønlandsk.

 

ENG: Posters with good advice from the Danish Health Authorities on how to protect yourself against coronavirus/COVID-19 in Arabic, English, Farsi, Polish, Turkish, German, Faroese and Greenland.

 

Oversættelser og lydfiler / Translations and sound files

DAN: Link til Indvandrermedicinsk Kliniks hjemmeside med udvalgte tekster og lydfiler fra Sundhedsstyrelsen på diverse sprog.

 

ENG: Link to website from "Indvandrermedicinsk Klinik" with selected texts and sound files from the Danish Health Authories in various languages.

 

 

Oversættelser via nettet / Online translations

DAN: Vær også opmærksom på muligheden for hjælp via internettet, f.eks. gennem Google Translate.

 

ENG: Please also be aware of the possibility of translations via the Internet - for example on Google Translate.