Coronavirus: Information på flere sprog / Information in several languages

Her finder du link til information om coronavirus på andre sprog end dansk. / Please find links to information on Coronavirus from the Danish authorities.

Oprettet: 25.03.20 / Redigeret 24.09.20

 

DAN: Har du selv, eller en du kender, brug for information om coronavirus på andre sprog end dansk? Så kan du finde og give hjælp ved at klikke på link til de til forskellige sider med oversættelser neden for. 

 

ENG: Are you - or someone you know - in need of information on coronavirus in other languages than Danish? If so - you may find and provide help by clicking on the links to various websites with translated materials below.

 

CORONAVIRUS/COVID-19 IN DENMARK

DAN: På myndighedernes overordnede website - coronasmitte.dk - finder du undersiden "Coronavirus/COVID-19 in Denmark", som indeholder aktuelle informationer samt følgende emner:
Politiske aftaler og initiativer/ Spørgsmål og svar / Hotspots / Rejser  / Infografik og plakater

 

ENG: On the Danish authorities general website - coronasmitte.dk - you will find the subsite "Coronavirus/COVID-19 in Denmark" with information on current affairs and the following subjects: 
Political agreements and initiatives / Questions and answers / Hotspots / Travel / Infographics and posters 


Information fra Sundhedsstyrelsen / Information from The Danish Health Authority 

DAN: Opdaterede retningslinjer og information på engelsk og andre sprog om Covid19/Coronavirus.

 

ENG: Updated guidance and information in English and other languages on Covid19/Coronavirus.  

 

Alle borgere / General public
Særligt sårbare / People at higher risk 
Turister / Tourists

Information på flere sprog / Information in several languages.

Oversatte materialer fra Integrations- og Udenrigsministeriet
Translated materials from the Danish Ministry of Immigration and Integraion

DAN: 
Gode råd, film, pjecer mv. på arabisk, farsi, dari, polsk, tyrisk, urdu, kurdisk, somali og tigrinya
 

ENG: Good advice, film, folders etc. in Arabic, Farsu, Dari, Polish, Turkish, Urdu, Kurdish, Somal and Tigrinya

 

Gode råd på 12 sprog / Good advice in 12 languages

DAN: Plakater med gode råd fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19, på dansk, arabisk, engelsk, farsi, færøsk, grønlandsk, kurdisk, polsk, somali, tigrinya, tyrkisk og urdu.

 

ENG: Posters with good advice from the Danish Health Authorities on how to protect yourself against coronavirus/COVID-19 in Danish, Arabic, English, Farsi, Faroese, Greenland, Kurdish, Polish, Somali, Tigrinya, Turkish and Urdu.

 


Oversættelser og lydfiler / Translations and sound files

DAN: Link til Indvandrermedicinsk Kliniks hjemmeside med udvalgte tekster og lydfiler fra Sundhedsstyrelsen på diverse sprog.

 

ENG: Link to website from "Indvandrermedicinsk Klinik" with selected texts and sound files from the Danish Health Authories in various languages.

 

 

Oversættelser via nettet / Online translations

DAN: Vær også opmærksom på muligheden for hjælp via internettet, f.eks. gennem Google Translate.

 

ENG: Please also be aware of the possibility of translations via the Internet - for example on Google Translate.