Forbud mod besøgende på plejecentre, bosteder mv.

For at mindske smittespredning af coronavirus/COVID-19 for de mest udsatte borgere, har Styrelsen for Patientsikkerhed den 18. marts 2020 påbudt alle landets kommunalbestyrelser/byråd omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til plejecentre, bosteder mv.

Udgivet: 18.03.20

 

Beslutningen omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger, og forbuddet gælder på det kommunale ansvarsområde for: 

  • kommunale og private plejecentre

  • kommunale og private aflastningspladser

  • kommunale og private plejeboliger

  • andre boligformer med tilknyttet personale fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Undtagelser i kritiske situationer

Forbuddet gælder ikke i kritiske situationer. Med en kritisk situation menes f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

 

Det er ledelsen på stedet, der vurderer om en situation er kritisk og har ansvaret for, at et besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde.

 

Se yderligere information i brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed til landets kommunalbestyrelser/byråd.

 

For yderligere information

Direktør Mette Andreasen, Social, Sundhed og Omsorg
Direkte tlf.: 51 27 31 22