Viborg Kommune lemper krav til udeservering

Restauratørerne i Viborg og Bjerringbro får lettere ved at servere ude under Covid-19.

14. maj 2020 

Viborg Kommune har besluttet at udvide restauratørernes muligheder for udeservering for at hjælpe dem bedst muligt igennem Covid-19 restriktionerne, når de kan åbne igen fra den 18. maj.

Derfor kan forvaltningen nu give midlertidige dispensationer til blandt andet at udvide eksisterende arealer til udeservering. I begrænsede perioder vil det også være muligt at spærre veje for at give plads til udeservering. Der skal dog tages hensyn til trafikafvikling og muligheder for parkering i området.

Et af de konkrete tiltag, der skal give bedre vilkår for udeservering under Covid-19 er, at trafikken på St. Sct. Hans Gade og Nytorv bliver dæmpet fra 50 km/t til 20 km/t.

Yderligere information
Anton Villadsen, assistent i Trafik & Veje, T: 87 87 51 14 / M: av4@viborg.dk