Viborg Kommune klar til at åbne op for besøg på udearealer

Udgivet 2. maj 2020.

Viborg Kommunes Ældre- og Aktivitetsudvalg behandlede på et møde lørdag den 2. maj 2020 en plan for, hvordan der kan afvikles besøg på udearealerne i kommunes pleje- og omsorgscentre.

I hele landet har der siden 18. marts 2020 været indført midlertidige besøgsrestriktioner på landets plejecentre, aflastningspladser med mere. Besøgsrestriktionerne blev præciseret ved et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed den 6. april 2020.

Fredag den 1. maj 2020 indgik regeringen og en bred gruppe af folketingets partier en aftale, der bl.a. omfatter en lempelse af besøgsrestriktionerne. Inden der kan åbnes op for besøgene, skal Sundhedsstyrelsen dog lave nogle klare retningslinjer til personale, beboere og pårørende om, hvordan besøgene kan foregå.

Utålmodig efter at åbne op for udebesøg

Formand for Viborg Kommunes Ældre- og Aktivitetsudvalg, Lone Langballe, lægger ikke skjul på, at hun og det øvrige udvalg er utålmodige efter at åbne op for udebesøgene:

- Det er rigtig positivt, at der med aftalen nu bliver muligt at tilgodese en meget sårbar gruppe, nemlig de ældre. Det er dejligt, at vi får nogle klare rammer at arbejde efter, og der er ingen tvivl om, at muligheden for udebesøg under sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer er meget efterspurgt hos både vores beboere og deres pårørende. Nu er vi klar med en plan for udebesøg, så vi kan rykke lige så snart, Sundhedsstyrelsens retningslinjerne kommer – og jeg håber inderligt, at der sker inden for den nærmeste fremtid.

Ældre- og Aktivitetsudvalget sender en stor, samlet tak til alle de virksomheder, foreninger og private, som med blomster, chokolade, øl mm. har været med til at give beboerne et lyspunkt i en mørk tid:

- Det varmer os rigtig meget at se det sammenhold og den næstekærlighed, der bliver udvist af rigtig mange på tværs af hele kommunen, siger Lone Langballe og fortsætter:

- Medarbejderne skal også have en stor tak for den store indsats, de yder for at holde smitten på afstand samtidigt med, at de drager omsorg for vores ældre medborgere.

Plan for udebesøg i Viborg Kommune

Planen arbejder med to slags besøg, som kan gennemføres forskelligt afhængig af de lokale behov, rammer og muligheder:

  • Terrassebesøg: Terrasser i forlængelse af bolig eller reserveret fælles terrasse.
  • Havebesøg: Det kan være i det fri eller i telte, pavilloner, bålhytter m.v. Det der er afgørende er, at de anvendte rammer er godkendt til formålet. I begyndelsen af næste uge bliver der opsat 11 pavilloner på de pleje- og omsorgscentre, der ikke har de fornødne faciliteter til udebesøg.
  • For pårørende og beboere på Pleje- og Omsorgscentrene kan der også afvikles Drive-in besøg, hvor den pårørende er i bil, og hvor beboer og personalet sidder på afstand.

Planen for udebesøg skal tages med forbehold for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der er under udarbejdelse. Ældre- og Aktivitetsudvalget har bemyndiget direktøren for Social, Sundhed & Omsorg til at iværksætte og om nødvendigt tilpasse forslaget i overensstemmelse med de retningslinjer, der er under udarbejdelse.

Flere oplysninger
Lone Langballe, formand for Viborg Kommunes Ældre- og Aktivitetsudvalg, T: 29 34 66 62 / lovl@viborg.dk
Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg, T: 51 27 31 22 / M: mean@viborg.dk