Viborg Kommune klar med plan for besøg på udearealer for socialområdet

Udgivet: 04.05.20

 

Viborg Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har på et ekstraordinært møde mandag den 4. maj 2020 behandlet en plan for, hvordan man kan afvikle pårørendes besøg på Rehabiliteringscenter Viborg og botilbud på socialområdet.

 

Inden der kan åbnes for besøg på socialområdet, skal Social- og Indenrigsminiatriet komme med ny bekendtgørelse, ligesom Sundhedsstyrelsen skal lave nogle klare retningslinjer til personale, beboere og pårørende om, hvordan besøgene kan foregå.

 

Planen for, hvordan Viborg Kommune afvikler besøg, er derfor vedtaget med det forbehold, at indholdet er i overensstemmelse den kommende bekendtgørelse og de retningslinjer, der er under udarbejdelse fra myndighederne.

 

Vi er klar, så snart retningslinjerne kommer

Formand for Viborg Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Åse Kubel Høeg glæder sig på de berørte borgere og pårørendes vegne meget over, at de nu snart igen kan mødes efter en lang periode med store afsavn:

- Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe behov for, at vi kan genoptage flere aktiviteter på det sociale område. Det er et område, hvor der er mange socialt udsatte børn, unge og voksne. Og der er borgere med handicap, som kan have særligt svært ved at komme igennem hverdagen med social isolation og en forandret hverdag. Når vi åbner for besøg, skal det selvfølgelig ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, og jeg er glad for, at vi nu har en plan, så vi kan sige ”sæt i gang”, lige så snart vi har rammerne fra de statslige myndigheder. 

 

På hele udvalgets vegne retter Åse Kubel Høeg desuden en stor tak til alle medarbejderne på socialområdet, som lige nu arbejder under svære og omskiftelige forhold.

 

Besøgsformer

Så snart planerne kan sættes i værk, lægger udvalget grundlæggende op til to besøgsformer, som kan gennemføres forskelligt afhængig af de lokale behov, rammer og muligheder: 

  • Terrassebesøg på terrasser i forlængelse af bolig eller reserveret fælles terrasse.
  • Havebesøg på forskellig vis i rammer, der godkendt til formålet. 

 

Yderligere oplysninger

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget
Tlf. 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg

Tlf.  51 27 31 22 / Mail: mean@viborg.dk


 

Baggrunden

18. marts 2020: Myndighederne indførte midlertidige besøgsrestriktioner i hele landet. Se nyhed fra viborg.dk af 18.03.20.

 

5. april 2020: Social- og Indenrigsministeriet præciserede, at reglerne om midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud skulle omfatte både fællesarealer og udearealer samt beboernes egne arealer som f.eks. egen bolig. Se nyhed fra viborg.dk / rev. 06.04.20

25. april 2020: Folketingets partier indgik aftale, der bl.a. omfatter lempelse af besøgsrestriktioner på socialområdet.

På den baggrund er også Viborg Kommune Ældre- og Aktivitetsudvalget klar med en plan for udebesøg, når retningslinjerne for dette område er klar.