Viborg Kommune åbner for besøg onsdag den 13. maj

Pleje- og omsorgscentrene og Rehabiliteringscenter Viborg er klar til at lade pårørende komme på udendørsbesøg fra den 13. maj 2020.

12. maj 2020 

Nu er der igen mulighed for at besøge familiemedlemmer på kommunens pleje- og omsorgscentre og Rehabiliteringscenter Viborg. Besøgene kommer til at foregå udendørs i nøje overensstemmelse med myndighedernes sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger.

Lokale forskelle afgør besøgsformen

De fysiske rammer på centrene er forskellige, så de konkrete besøg kommer til at foregå, så de er tilpasset de lokale forhold og muligheder. Personalet på alle centrene vil gøre deres bedste for, at det bliver så hyggeligt som muligt at komme på besøg og at få besøg.

Grundlæggende tilbyder Viborg Kommune tre former for udendørsbesøg:

  • Terrassebesøg:  Terrasser i forlængelse af boligen eller på en reserveret fælles terrasse.
  • Havebesøg – på forskellig vis. Det kan være i det fri, i telte, pavilloner, bålhytter m.v.
  • Drive-in besøg: Hvor den pårørende er i bil, og hvor beboer og personalet sidder på afstand. Der laves lokale løsninger i forhold til områder og afmærkning.

– Endelig kan vi tilbyde de længe ventede besøg hos vores ældre på pleje- og omsorgscentrene og Rehabiliteringscenter Viborg. Det har gennem lang tid været et stort ønske fra både beboerne og de pårørende, som nu kan blive til virkelighed. Jeg er sikker på, at vi med de tre former for udendørsbesøg har fået skabt nogle gode og sikre rammer for besøgene, så vi fortsat passer på hinanden, siger Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sådan afvikles besøgene

Alle pårørende vil få et brev, der beskriver, hvordan besøgene afvikles. Brevet beskriver blandt andet, at et besøg skal være aftalt på forhånd med ledelsen på centret, og at besøgende skal have været uden symptomer på sygdom i op til 48 timer inden besøget.

Kritiske situationer er undtaget

Det midlertidige besøgsforbud har hele tiden taget højde for at tillade besøg inden døre i kritiske situationer. Det gælder:

  • uopsættelige besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person
  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år
  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse, som f.eks. demens, der betyder, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsbegrænsningerne og dermed har et helt særligt behov for besøg

Her er det de enkelte tilbuds ledelser, som vurderer, hvornår der er tale om en kritisk situation, som giver mulighed for at gøre en undtagelse fra det indendørs besøgsforbud.

Yderligere oplysninger

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget,
tlf.  29 34 66 62, mail: lovl@viborg.dk
Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg,
tlf. 87 87 60 00, mail: mean@viborg.dk