Skolerne i Viborg Kommune er klar til de store elever

På mandag den 18. maj genåbner Viborg Kommune sine folkeskoler for eleverne i 6. – 10. klasse.

14. maj 2020

Genåbningen skal ske på en sundhedsforsvarlig måde og skal leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor kan der undervejs bliver behov for justeringer, hvis retningslinjerne ændrer sig. Der kan også være mindre variation fra skole til skole – blandt andet af hensyn til skolebustransport.

Eleverne i 6. klasserne vender tilbage på samme vilkår som eleverne i 0. – 5. klasse. Det betyder, at de bliver undervist 25 timer på skolen mellem kl. 8 og 13.

For eleverne i 7. – 9. klasse bliver der 15 timers undervisning på skolerne. To timer bliver dagligt placeret efter kl. 13 og slutter senest efter 7. lektion. De resterende 5 ugentlige timer placerer skolerne selv - enten på selve skolen eller andet sted. Derudover får eleverne 10 timers fjernundervisning, der relaterer sig til den undervisning, de modtager i skolen.

Genåbning for 6.- 9. kl. sker over 3 uger. Ønsket er, at 7.-9. kl. kan øge deres timetal på skolerne inden sommer, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil samtidig være et særligt fokus på 9. klasserne og deres mulighed for en god afslutning af folkeskoleforløbet.

For 10. klasserne bliver alle 25 lektioners undervisning på skolen.

Der vil løbende blive informeret via Aula til elever og forældre.

Yderligere information
Søren Jordhøj Aakjær, direktør for Børn & Unge, T: 87 87 10 00 / M: sjaa@viborg.dk