Rådhuset lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 22. maj 2020

Rådhuset er lukket for personlig og telefonisk borgerbetjening den 22. maj 2020.

Læs om hvilket dage administrationen er lukket.