Information til forsamlingshusene

Orientering og tolkning af retningslinjerne vedr. Forsamlingshuse

Opdateret 12. juni 2020 

Vi har fået spørgsmål i forlængelse af seneste aftaler om genåbningen, og i erkendelse af at det kan være svært at følge med i og sortere i de mange retningslinjer, kommer her et uddrag, men det er hverken enkelt eller giver svar på alt.  Det er derfor nødvendigt løbende at orientere sig på de offentlige hjemmesider og evt. kontakte corona-hotlinen ved tvivl, se også nedenfor vedr. spørgsmål/svar.

Der sker jo hele tiden nyt – bryllupsfester, fødselsdage og andre private arrangementer på restauranter og lignende fra lørdag 13. juni får lov til at fortsætte efter midnat. Der ventes også stadig på retningslinjer vedr. private fester. 

Der findes ikke en vejledning til eller retningslinjer specifikt for forsamlingshusene. Det kommer der efter sigende heller ikke, men Erhvervsministeriet arbejder på noget tekst i spørgsmål/svar format om forsamlingshusene, som ventes at komme til at ligge på denne side.

Retningslinjerne er styret af de aktiviteter, der finder sted i forsamlingshuset og hvem der gennemfører dem. 

Nu kan arrangementerne involvere 50 personer (hvis jeres hus er stort nok). Og der kan være en undtagelse, hvis lokalerne lejes af foreninger, der er undtaget forsamlingsforbuddet og følger sektorpartnerskabets retningslinjer.  

I – og gæsterne – skal fortsat overholde en lang række forhold. Her trækkes et par hovedpointer op fra retningslinjer for genåbning af indendørs foreningsliv (kan læses i sin helhed på linket):

  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. (1 pr. 2 m2 ved foredrag). 
  • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum (afstand, hygiejne m.v.). Se evt. plakater m.v. på www.sst.dk/da/corona 
  • Gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt.  

Ifm. fællesspisning, servering af mad enten fra private eller ifm. udlejning, så kan man med fordel forholde sig til de retningslinjer der er for restaurationer – eks. hvor tæt man sidder osv. Også her ventes mere vejledning. 

Vi har også fået spørgsmål, om de særlige muligheder for arrangører, der er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer fx hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for disse arrangører. I sektorpartnerskaber aftaler de relevante myndigheder sammen med brancher, fagforeninger og relevante organisationer retningslinjer for en ansvarlig genåbning. I er ikke som forsamlingshuse omfattet af sådanne muligheder, men det kan være I udlejer til en idrætsforening, som er omfattet af DGI – og de vil så skulle følge de retningslinjer, der knytter sig til det. 

 

Ved spørgsmål kontakt:

Viborg Kommune, Kultur & Udvikling

Chef for landdistriktsudvikling, Hanne Nissen Toksvig, hant@viborg.dk