Besøgsrestriktionerne for botilbud på socialområdet ophæves fra onsdag den 24. juni

Fra onsdag den 24. juni 2020 er besøgsrestriktionerne for botilbud på socialområdet ophævet.

Det betyder, at der igen kan være besøg på normal vis på alle botilbud – dog kan den lokale ledelse beslutte at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på et botilbud hvis:

  • det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet
  • en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvem der tilhører en risikogruppe kan ses her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Besøgene skal selvfølgelig stadig tage hensyn til de generelle sundhedsfaglige retningslinjer.

 

- Dejligt, at vi endelig kan lukke op for besøg på socialområdet, siger Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget. Det er der mange, der har ventet længe på.
Vi skal dog alle blive ved med at tage de nødvendige forholdsregler. Corona-virus er stadig blandt os, og derfor kan vi desværre i enkelte situationer blive nødt til at lukke dørene igen.

 

Flere oplysninger

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, akh@viborg.dk

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg, tlf. 87 87 60 00, mean@viborg.dk