Ændring i begrænsninger for besøgende på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

Viborg Kommune opdaterer besøgsbegrænsningerne på baggrund af ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

12. juni 2020

Som en del af regeringens og Folketingets partiers aftale om yderligere genåbning i fase 2, blev det den 9. juni 2020 besluttet at delvist ophæve besøgsforbud og besøgsrestriktioner på bl.a. plejecentre og aflastningspladser.

En ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fastlægger, at besøg på plejecentre altovervejende fortsat skal foregå på udendørsarealer. Beboere på plejecentre får nu ret til at udpege 1-2 faste kontaktpersoner, som må komme på besøg indendørs i borgerens bolig, hvis borgerens helbredsmæssige tilstand eller de fysiske rammer på plejecentret ikke gør det muligt at få udendørsbesøg. Som ved besøg i kritiske situationer, er det den lokale leder, som har ansvaret for at vurdere, om beboeren kan modtage indendørsbesøg.

Sundhedsstyrelsen har den 12. juni 2020 udsendt retningslinjer til landets kommuner for smitteforebyggelse ved besøg på plejecentre m.v. På den baggrund har Viborg Kommune opdateret instrukserne for besøg på pleje- og omsorgscentre og Rehabiliteringscenter Viborg med de seneste sundhedsfaglige anbefalinger og en beskrivelse af, hvordan besøg kan afvikles indenfor rammerne af de nye regler. De pårørende får desuden et informationsbrev snarest muligt. 

Viborg Kommune følger fortsat myndighedernes udmeldinger og sundhedsfaglige retningslinjer nøje. Det er således forventningen, at besøg altovervejende fortsat afvikles udenfor.

Undtagelser i kritiske situationer

Det er fortsat sådan, at restriktionerne ikke gælder i kritiske situationer. Med en kritisk situation menes f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Det er ledelsen på stedet, der vurderer om en situation er kritisk og har ansvaret for, at et besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Yderligere oplysninger

Se yderligere information i brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed til landets kommunalbestyrelser/byråd

Direktør Mette Andreassen, Social, Sundhed og Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk