Pleje- og omsorgscentre og Rehabiliteringscenter Viborg er klar til at tage imod besøgende

Fra torsdag den 2. juli 2020 kan borgere på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser igen få besøg både inde og ude.

Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra den 2. juli 2020 udsendt en ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på bl.a. plejecentre og aflastningspladser.

Den betyder, at borgerne nu igen kan få besøg både ude og inde på plejecentre, aflastningspladser og på Rehabiliteringscenter Viborg, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Dermed ophæves det påbud om besøgsrestriktioner, som Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere har udsendt til alle kommuner – herunder er der ikke længere regler for, hvor mange besøgende man må have. Hvis man vil besøge et familiemedlem på et plejecenter, skal man dog stadig ringe i forvejen, så medarbejderne på plejecentret kan vejlede om god hygiejne under besøget.

Vi nærmer os nu endelig en mere normal hverdag, og det er en lettelse, at borgerne igen kan få besøg i deres egen bolig, hvis de ønsker det. Det har vi set frem til længe. Men midt i glæden er det vigtigt for mig at minde om, at smitten stadig er til stede i samfundet. Vi må ikke glemme forsigtigheden, for vi skal ikke have smitten ind til vores svage borgere, siger Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sundhedsstyrelsen har samtidig med den nye bekendtgørelse tilpasset retningslinjerne for besøg på plejecentre m.v. Beboere og pårørende får besked om de nye regler i løbet af torsdag den 2. juli. 
 
Sundhedsmyndighederne følger smittetallene i de enkelte kommuner tæt. Hvis antallet af nye smittede i en kommune stiger til et bestemt niveau, kan Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at genindføre lokale besøgsrestriktioner – f.eks. på et plejehjem – for at inddæmme og nedbringe smittespredning.
 

Test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen

KL, Danske Regioner og Regeringen har den 30. juni 2020 indgået en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Formålet med jævnlig testning er at overvåge smitten i samfundet og at beskytte ældre, som er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de rammes af COVID-19. 

Hyppigheden af test af personalet vil afhænge af, hvor udbredt smitten er i den enkelte kommune. Kommunerne kategoriseres løbende som enten ”rød” eller ”grøn” afhængig af det aktuelle antal smittede.
Pt. er én kommune i Danmark rød. Såfremt en kommune går fra ”grøn” til ”rød”, vil kommunen blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, så der kan testes hyppigere.
 
Det er frivilligt for den enkelte medarbejder, om man vil lade sig teste.
 
Den konkrete ramme for testning skal aftales og planlægges i samarbejde med Region Midt og TestCenter Danmark og forventes at kunne træde i kraft senest i slutningen af august. 
 

Flere oplysninger

Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget,
tlf.  29 34 66 62, mail: lovl@viborg.dk

Maila Tandrup, omsorgschef,
tlf. 51 15 68 40, mail: mbta@viborg.dk