Budgetorienteringmøde

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget inviterer til budgetorienteringsmøde torsdag den 20. august 2020 kl. 18.00-19.30 i Multisalen på Viborg Rådhus.

På mødet vil udvalgsformand Lone Langballe og udvalgsformand Åse Kubel Høeg orientere omudvalgenes budgetforslag med henblik på efterfølgende dialog og drøftelse.

Program

 1. Velkomst
 2. Introduktion til den overordnede udvikling på områderne og nationale trends
  • Udviklingen på social- og sundhedsområdet
  • Udviklingen på ældre- og aktivitetsområdet

 3. Temaer i budgetlægningen
  • Budgetbalance
  • Demografi
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Pleje- og ældreboligkapaciteten
  • Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov

 4. Budget 2021-2024 i tal
  • Driftsbudget
  • Rammereduktioner og nye driftsinitiativer
  • Anlægsbudget

 5. Dialog og drøftelse med deltagerne

 6. Opsamling og afslutning
  • Næste skridt i budgetlægningen

Der serveres te og kaffe på mødet.

Tilmelding skal ske på mail til 5mn@viborg.dk senest den 13. august 2020.