Dialogmøde med potentielle leverandører til borgerrettet kørsel

Viborg Kommune vil i forbindelse med gen-udbud af borgerrettet kørsel, gerne invitere alle potentielle leverandører til dialogmøde.

Møderne bliver afholdt på 3 forskellige dage:

Mandag den 20. april 2020, kl. 14-16

Onsdag den 22. april 2020, kl. 12-13.30

Mandag den 27. april 2020, kl. 12.30-14

Det vil være muligt at deltage via skype eller fysisk tilstedeværelse. Efter tilmeldingsfristen vil Viborg Kommune fordele de deltagende leverandører, således der kun er 5 leverandører pr. møde.

Møderne finder sted på Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Såfremt det stadig ikke er muligt at afholde møderne fysisk, vil det kun være muligt at deltage via skype.

På mødet vil der være en kort introduktion til det kommende EU-udbud på borgerrettet kørsel, herunder lukket skolekørsel, variabel skolekørsel, specialkørsel mv. Herefter opfordres leverandørerne til en dialog omkring muligheder for afvikling af kørslen i kommunen.

Ønsker man at deltage, skal tilmelding ske senest onsdag den 15. april 2020 til udbud@viborg.dk, med angivelse af hvilken dag man ønsker at deltage, samt om man deltager via skype.

Viborg Kommune opfordrer til, at der maks. deltager 1 person pr. leverandør.