Orientering om besøgsforbud i Viborg Kommune

24. april 2020.

Der har de seneste dage været stor mediebevågenhed om det midlertidige besøgsforbud på plejehjem, botilbud, anbringelsessteder mv.

Dette bl.a. i lyset af, at Aarhus kommune fra 20. april 2020 har åbnet mulighed for, at pårørende under særligt skærpede forhold (herunder overholdelse af afstand, brug af værnemidler mv.) kan besøge sine nærmeste på et plejehjem, hvis mødet foregår udendørs.

Viborg Kommune fastholder det midlertidige besøgsforbud, indtil der kommer nye retningslinjer fra de centrale myndigheder, i overensstemmelse med KL’s anbefalinger.

Viborg Kommune har under hele pandemien nøje fulgt myndighedernes anbefalinger og har, som de fleste kommuner, med afsæt i et forsigtighedsprincip valgt, at besøgsforbuddet omfatter både fællesarealer, udearealer og den del af boligen som beboerne selv råder over på såvel sociale tilbud, botilbud som pleje- og omsorgscentre mv.

Kritiske situationer er undtaget

Det midlertidige besøgsforbud har hele tiden taget højde for at tillade besøg i kritiske situationer. Det gælder:

  • uopsættelige besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person
  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år
  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg

Her er det de enkelte tilbuds ledelser, som vurderer, hvornår der er tale om en kritisk situation, som giver mulighed for at gøre en undtagelse fra besøgsforbuddet.

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg,
tlf. 87 87 60 00, mail: mean@viborg.dk