Mulighed for bolig ved behov for isolation

Viborg Kommune kan nu tilbyde midlertidige boliger til isolation til borgere, der er under mistanke for smitte eller konstateret smittet med Coronavirus, og som ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig.

17. april 2020 

Hvis man er smittet eller har mistanke om, at man er smittet med Coronavirus, henstiller myndighederne til, at man isolerer sig, indtil man har været symptomfri i 48 timer.

For nogle kan det være svært at isolere sig i eget hjem, f.eks. hvis man bor i en husstand med mange personer, og der ikke er mulighed for eget bad/toilet, eller hvis man bor sammen med en person, der er i risikogruppen.

Derfor tilbyder Viborg Kommune nu en gratis bolig til isolation til de borgere over 18 år med bopæl i Viborg kommune, som ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem. 

Boligerne er på et værelse, er møbleret og har køkken og bad, og de administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen, som Viborg Kommune har lavet en samarbejdsaftale med.

Du skal kun opfylde et af følgende tre kriterier for tilbud om isolation i midlertidig bolig. For alle tre kriterier er udgangspunktet dog, at du ikke har mulighed for hjemmeisolation i nuværende bolig:

  1. Du er testet positiv for smitte med Coronavirus, og kan fremvise testresultat.
  2. Du er mistænkt smittet og testet for Coronavirus. Læge vurderer behov for isolation i separat bolig indtil resultat af testen foreligger. Du kan fremvise dokumentation for, at test er foretaget.
  3. Du er mistænkt smittet, men ikke testet for Coronavirus. Læge vurderer, at en test ikke er relevant, men anbefaler isolation i separat bolig.

Kontakt vedrørende isolationsboliger

Du eller din læge skal kontakte Viborg Kommune med følgende kontaktoplysninger:
Viborg Kommune, Visitation Sundhed og Omsorg,
tlf. 87 87 61 60.
Henvendelse kan ske i tidsrummet 8.30 -15.30 alle ugens dage. 

Kontakt på vagttelefon 87 87 87 87 i weekender og på helligdage.

Sikker post: sikkervisi@viborg.dk (indsendelse af dokumentation)

Mens du bor i isolationsboligen 

Tildeles du en midlertidig bolig med henblik på isolation, bliver du kontaktet af en medarbejder fra Visitation Sundhed og Omsorg indenfor det første døgn.

Visitator vil spørge til, om du er i kontakt med eventuelle pårørende eller bekendte, hvordan det går, og om du har adgang til mad, væske og medicin mv.

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg, tlf. 51 27 31 22, e-mail: mean@viborg.dk