Nationale Corona-hjælpepuljer for frivillige foreninger

Der er nu åbent for ansøgninger fra hjælpepuljerne til frivillige foreninger.

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner øremærket til spejderne.


DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Puljen er åben for ansøgninger fra den 1. maj til den 15. maj.
Idrætsforeninger kan ansøge puljen. Det gælder også foreninger, som ikke er medlem af DGI eller DIF.

Læs retningslinjer for DIF og DGIs corona-hjælpepulje og ansøg her (link)

DUFs COVID-19 nødpulje

Puljen er åben for ansøgninger fra den 29. april til den 10. maj.
Nødpuljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

Læs retningslinjer for DUFs COVID-19 nødpulje og ansøg her (link)

Vi vil gerne høre fra jer

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I søger fra puljen og til hvad, samt om I opnår støtten. Det er ikke noget, I er forpligtet til, men vi vil gerne danne os så dækkende et billede som muligt af, hvordan problemstillingerne er blandt foreningerne i vores kommune. Så tak på forhånd, hvis I vil dele: folkeoplysning@viborg.dk

Se generelt om kultur- og fritidsområdet på corona.viborg.dk. Her kan I også se at Byrådet i Viborg Kommune har afsat 3 mio. kr. til kultur- og fritidslivet. Hvordan de skal komme kultur- og fritidsliv til gode afhænger af, hvad de nationale ordninger kompenserer for og de behov, der opsamles i den kommende tid.

Få nyheder fra Folkeoplysningen

Normalt informerer vi i Folkeoplysningens nyhedsbrev. Det udsender vi til de personer, der abonnerer på det.
Vi foreslår, at du abonnerer på nyhedsbrevet. Du kan altid opsige det igen nederst i nyhedsbrevet.

Du kan abonnere og se tidligere nyhedsbreve her:
https://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger/Nyhedsbreve/Tilmeld

  

Ved spørgsmål kontakt:
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, obp@viborg.dk eller
Konsulent Anders Kristensen, akr@viborg.dk