Fortsat udbetaling af tilskud til foreninger og aftenskoler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 21. april at understøtte foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at tilskud til foreninger, aftenskoler og selvejende institutioner m.fl. udbetales, selv om aktiviteterne pt. er stillet i bero på grund af myndighedernes anbefalinger. Det er f.eks. aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til lønudgifter i aftenskoler m.m.

Derudover igangsættes et konkret forslag til model for ”lokal hjælpepakke” for Viborg Kommune, som koordineres med både de nationale hjælpepakker. I dette arbejde inddrages Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet.

 

Ved spørgsmål kontakt
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, obp@viborg.dk eller
Konsulent Anders Kristensen, akr@viborg.dk