Brug af udendørs idrætsanlæg

Fra 22. april 2020 åbnes Viborg Kommunes udendørs idrætsanlæg for foreningsbrug

Åbningen sker i forlængelse af, at der er kommet nye fælles anbefalinger fra DIF og DGI. 

Specialforbundene kan have særlige anbefalinger til deres medlemsforeninger, som foreninger og klubber selv skal holde øje med og respektere.

Specielt i forhold til fodbold kan oplyses, at DBU fortsat anbefaler, at fodboldklubber ikke åbner op for fodboldtræning, da det vil være vanskeligt at der ikke er samlet mere end 10 personer på en fodboldbane og at spillere ikke har kropskontakt. Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd forventer naturligvis, at alle kommunens fodboldklubber følger denne anbefaling. 

Det er fortsat vigtigt, at al idrætsaktivitet sker inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger! Det betyder bl.a., at der stadig er følgende restriktioner: 

• Man må fortsat ikke forsamles mere end 10 personer
• Man skal holde afstand på min. 2 meter til andre personer
• Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne 
• Man skal hoste og nyse i albuen
• Man skal holde sig hjemme hvis man har symptomer på COVID-19
• Hvis der bruges rekvisitter til idrætsudøvelsen, skal disse helst være personlige. Alternativt skal der være særligt fokus på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit 
• Alle omklædningsrum og toiletter er fortsat lukket og man skal således møde omklædt og forlade området umiddelbart efter afsluttet træning eller spil

DIF og DGI anbefaler desuden, at al træning sker i små grupper og at man møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet. Endelig er det fortsat gældende, at skoler og daginstitutioner har fortrinsret til kommunens udendørs idrætsanlæg alle hverdage kl. 8-15. 

Der er hermed skabt grundlag for en forsigtig genoptagelse af udendørs idrætsaktiviteter, hvilket naturligvis er meget positivt. Det er dog fortsat helt afgørende, at I alle følger myndighedernes anbefalinger. Dermed kan vi sammen sikre grundlaget for, at endnu flere foreningsaktiviteter kan komme i gang igen snarest.

 

Kilde: DIF & DGI

 

Ved spørgsmål kontakt
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, obp@viborg.dk eller
Konsulent Anders Kristensen, akr@viborg.dk