Gradvis genåbning af dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Statsministeren fremlagde i går en plan for en begyndende genåbning af Danmark.

Udgangspunktet i Viborg Kommune er, at vi åbner dagtilbud, skoler for elever fra 0.-5. klasse og fritidsordninger samt specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. for alle klassetrin. Genåbningen gælder alle ovenstående fra onsdag den 15.4, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi afventer lige nu sundhedsmyndighedernes og Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbningen. Indtil Viborg Kommune modtager dem, kan vi ikke færdiggøre planlægningen af genåbningen, og kan derfor heller fortælle mere om, hvordan den kommer til at foregå hos os.

Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Der vil hurtigst muligt blive meldt noget ud omkring nødundervisning til denne gruppe.

Til de, der har behov for det, vil der fortsat være nødpasning tirsdag den 14.4.

Så snart vi ved mere, vil vi informere via Aula/Børnenettet.

Yderligere oplysninger
Søren Jordhøj Aakjær, direktør for Børn & Unge, T: 87 87 10 00 / M: sjaa@viborg.dk