Stadig tid til at besvare spørgsmål fra Kommunen

Sammenhængsmodellen

Viborg Kommunes spørgeundersøgelse er kommet godt fra start, men har man ikke nået at svare, er der stadig en uge endnu til at gøre det.

Præcis 3.699 borgere i Viborg Kommune over 16 år har fået en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og fællesskab, og hvordan de oplever sammenhæng i mødet med kommunen.

Undersøgelsen er godt i gang, og der er tikket rigtigt mange svar ind i kommunens indbakke. Med en uge tilbage, inden undersøgelsen lukker, er der allerede sikkerhed for, at undersøgelsens resultater er statistisk holdbare. Men endnu flere svar vil alt andet lige stadig højne resultaternes kvalitet.
Kommunen har derfor i dag den 4. september sendt en påmindelse ud til de borgere, som ikke har svaret endnu.

Her er et lille signalement af den gruppe, der allerede har svaret:

  • Kvinder er mere flittige til at svare end mænd: 17 procent af kvinderne har svaret, mod 14 procent af mændene.
  • De ældste aldersgrupper er ind til videre de mest aktive. 22 procent af aldersgruppen på 65 år og ældre har svaret på undersøgelsen indtil videre, mens aldersgruppen under 45 år ligger på en svarprocent på 11-12 procent.
  • Det er indbyggerne i Viborg by, som har været hurtigst på tasterne. 17 procent har allerede svaret på spørgeskemaet.
  • Samlet set er det altså flest kvinder over 65 år, bosat i Viborg by, som indtil nu har den højeste svarprocent.

 

Stabs- og Byrådssekretariatet / Viborg Kommune