Indvielse af Skovbrynet på Sjørup Ældrecenter

Indvielse Sjørup

Tirsdag den 8. oktober blev det nye demensafsnit på Sjørup Ældrecenter officielt indviet med flag, taler og rundvisning.

Både beboere, medarbejdere, pårørende og samarbejdspartnere var mødt op, da Sjørup Ældrecenter indviede sine 10 nye demensboliger. 

Centerleder Vibeke Ebbesen bød velkommen, hvorefter både formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Lone Langballe, og Boligselskabet Sct. Jørgens formand, Johannes Steensgaard, holdt tale og gjorde indvielsen officiel.

En lang proces

Helt tilbage i 2014 blev der afsat midler til projektet, og endelig i 2017 blev der givet de nødvendige tilladelser fra Landsbyggefonden og Boligministeriet. Den 9. maj 2018 blev første spadestik taget, og den 5. oktober 2018 var der indbudt til rejsegilde.

Et år senere blev indvielsen en realitet med 10 lyse to-værelses boliger, fine fælles- og servicearealer, og et rart og venligt miljø for beboerne, der alle har en demenssygdom, der skal tages vare på.

- Alt det vi drømte om er blevet til virkelighed, og rammerne er blevet udfyldt på bedste vis. Det nye demensafsnit Skovbrynet er resultatet af et godt samarbejde mellem Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og bruger- og pårørenderådet her på Sjørup Ældrecenter, sagde Lone Langballe i sin tale.

Det samme kunne Johannes Steensgaard tilslutte sig, og sluttede sin tale af med at takke for det gode samarbejde, samt ønske både beboere og medarbejdere tillykke med det fine resultat.

Indvielse Sjørup

Rundvisning og lidt godt til ganen

Efter talerne blev gæsterne vist rundt i den nye bygning, hvor der bl.a. var mulighed for at se en af de nye boliger. Arrangementet sluttede med lidt godt til ganen i Festsalen på ældrecentret.