Dokumentaren "Eksperimentet med vores børn"

Den 31. oktober og 7. november sender TV2 dokumentaren "Eksperimentet med vores børn".

Udsendelsen er produceret af Dokumentarkompagniet, som bl.a. har lavet programmerne fra Københavns Kommune med skjult kamera.

Dokumentaren sætter fokus på normeringerne i landets daginstitutioner og er for størstedelen optaget i Børnehaven Unoden i Viborg. Optagelserne er lavet efter aftale med Viborg Kommune og forældrene i Unoden.

Den første udsendelse beskriver hverdagen i Unoden med nuværende normering af voksne. Eksperimentet sker i den næste udsendelse, som viser, hvordan hverdagen forandres, når antallet af voksne fordobles.

Per Møller Jensen er formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune. Han har denne kommentar til det skærpede fokus på børnelivet i landets daginstitutioner:

- Jeg kan kun hilse det velkomment, når der sættes fokus på noget af det vigtigste vi har, vores børn. Der har længe været skærpet opmærksomhed omkring børns vilkår i daginstitutioner landet over – og med god grund. I foråret var der forældredemonstrationer i mange landsdele. Her slog man først og fremmest til lyd for, at der skal være mere personale i daginstitutionerne – og gerne bedre uddannet personale. Baggrunden var en stigende oplevelse af, at der er for lidt personale – og at det bl.a. betyder for lidt voksenkontakt for det enkelte barn.

- Også i Viborg Kommune har vi haft daginstitutionerne i fokus. Vi tilførte i 2018 dagtilbudsområdet 8 mio. kr. og i budgetforliget for 2020 yderligere 5 mio. kr. Desuden har vi i udvalget en forhåbning om at kunne finde flere penge til området de kommende år. Men også Staten må tage sin del af ansvaret med en økonomisk saltvandsindsprøjtning til øgede normeringer og uddannelse af personale. Sidst, men ikke mindst, må forældrene hjælpe til med en øget forældrebetaling, som siden 00-erne er faldet fra oprindeligt 33% til 25%. Vi må alle hjælpe til, hvis vi skal have et stort kvalitetsløft i vores daginstitutioner – og det fortjener vores børn.

Kontakt

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, tlf. 51 58 48 07, e-mail: pmj@viborg.dk

Søren Aakjær, direktør for Børn & Unge i Viborg Kommune,
tlf. 87 87 10 00, e-mail: sjaa@viborg.dk

 

Fakta om normeringer i Viborg Kommune

Det vil altid være til diskussion, hvordan man opgør en normering, men tallene fra Danmarks Statistik er de eneste, der er sammenlignelige på landsplan.

  • Normeringen i Viborg Kommune er ifølge Danmarks Statistik i 2018 3,5 børn pr. voksen i vuggestue og 6,3 børn pr. voksen i børnehave. Til sammenligning er landsgennemsnittet på henholdsvis 3,1 og 6,2. I tallene fra Danmarks Statistik indgår de samlede udgifter til dagtilbud med ledere, støttepædagoger og pædagogiske konsulenter.

  • Viborg Kommune har forsøgt at lave en opgørelse, der bygger på antal timer til pædagogisk personale i det enkelte børnehus i forhold til antal børn. Denne opgørelse viser et gennemsnit på 4,29 børn pr. voksen i vuggestue og 8,8 børn pr. voksen i børnehave.

  • Hvis man regner på den anbefalede normering - henholdsvis 3 og 6 børn pr. voksen – så vil det i forhold til tallene fra Danmarks Statistik betyde en opnormering på 62 personer. Med en gennemsnitlig lønomkostning på 425.000 kr. betyder det en merudgift 26.350.000 kr.

  • Hvis man sætter det i forhold til Viborg Kommunes egen opgørelse, vil det betyde en opnormering på 230 ansatte med en merudgift på 97.750.000 kr.