Indvielse af Rådgivnings- og Aktivitetscentret

Indvielse Rådgivnings- og Aktivitetscentret

Mandag den 25. marts 2019 blev Rådgivnings- og Aktivitetscentret i Viborg indviet med både taler og virtuel reality.

Formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Lone Langballe, holdt tale, hvorefter den symbolske røde snor blev klippet i et samarbejde mellem Lone Langballe og Lars Kudsk, som både er medarbejder og bruger af Rådgivnings- og Aktivitetscentret.

Efterfølgende var der mulighed for at se de nyrenoverede lokaler på 1. sal. Her var velfærdsteknologibiblioteket samt sansestimulerende hjælpemidler sat frem, så de fremmødte kunne se og høre om disse.

Indvielse Rådgivnings- og Aktivitetscentret

Der var også mulighed for at prøver VR-briller (virtual reality), Vita Mind, som er et tænkespil og CST, som er kognitiv stimulations træning til borgere med demens.

Der var Fit Light, som er et spil med både koordination, tempo og kognitive udfordringer.

Ligeså stigegolf og præsentation af IBG-skærmen, som er en interaktiv borgerguide med både en app til borgeren samt en app til den pårørende, således den pårørende kan følge med på afstand.

Rådgivnings- og Aktivitetscentret i Viborg er et samarbejde bestående af demenskonsulenter, projektledere og aktivitetsmedarbejdere. Målgruppen er borgere med nydiagnosticeret demens og deres pårørende.

Frem til nytår 2020 er Rådgivnings- og Aktivitetscentret et projekt, som er støttet af Sundhedsstyrelsen. Der er 13 andre lignende centre i Danmark. I Viborg er Alzheimerforeningen, Ældresagen og Hospitalsenhed Midt partnere i projektet, og alle var repræsenteret ved indvielsen.