Stort interesse for borgermøde i Karup

Ca. 30 personer kiggede forbi, da Ældrerådet inviterede til borgermøde den 6. marts i Seniorhuset i Karup. Både foreninger og privatpersoner kom for at drøfte ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådets formand Kaj Flemming Jensen udtaler i den forbindelse:

”Jeg er meget glad for det store fremmøde og de gode drøftelser, som vi havde. Vi fik blandt andet vendt aktivitetsmuligheder for de raske selvhjulpne seniorer, ønsket om færrest mulige medarbejdere omkring den enkelte borger og salget af ældreboliger. Det er vigtigt for Ældrerådet at komme i aktiv dialog med de ældre i hele Viborg Kommune”.

Dialogmødet i Karup er det første af flere møder, hvor Ældrerådet inviterer til dialog i forskellige lokalområder i Viborg Kommune. De næste møder i 2019 er planlagt til Stoholm og Møldrup.