Nyt projekt skal gøre energiforbruget i kommunale bygninger mindre

Viborg Kommune er gået sammen med Aarhus Kommune og Dansk Energimanagement i et nyt projekt, som skal finde frem til, hvordan data kan bruges til at gøre forbruget af el og varme i kommunale bygninger mindre.

Viborg Kommune er gået sammen med Aarhus Kommune og rådgivende ingeniør Dansk Energi Management om et projekt, der skal styrke anvendelse af data til at spare på energiforbruget i udvalgte kommunale bygninger. Projektet hedder IDEVA, som står for Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus Kommune.

Viborg Kommune har udvalgt fem forskellige bygninger – en skole, en børnehave, en kulturbygning, et pleje- og omsorgscenter og en ungdomsskole - til pilotprojektet.

Bygningerne bliver udstyret med flere målere, der kan give et mere nuanceret billede af energiforbruget i bygningernes forskellige dele. Data fra målerne skal være med til at sikre, at der kommer mere opmærksomhed på afvigelser i energiforbrug i den enkelte bygning eksempelvis i forhold til afkøling, varme og elforbrug. Tidligere kunne det være svært at se, hvor præcis i bygningen en afvigelse i energiforbruget var. Flere detaljerede målinger giver nu mulighed for benchmarking, målrettet handling, øget driftsoptimering og ændret adfærd.

Forventningen er, at de fem udvalgte bygninger i projektet i Viborg Kommune kan nedbringe deres årlige energiforbrug med 5-10%.
På baggrund af erfaringerne fra Viborg og Aarhus Kommuner udvikles en model, der skal hjælpe andre kommuner med at indføre energiledelse i deres organisationer, samt udbredelse i kommunens øvrige bygninger.

Projektet løber fra januar 2019 til juni 2020. Energistyrelsen har valgt at finansiere 60% af projektet, som har en samlet projektsum på 1,3 millioner.

Yderligere oplysninger

Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik & Miljø, hajl@viborg.dk, Tlf. 87 87 55 00
Ellen Bangsgaard Øhlenschlæger, projektleder i Ejendomme & Energi, eboe@viborg.dk, Tlf. 87 87 52 56